Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö.

 

Naantali
Paimio
Kaarina
Turku
Lieto
Nousiainen
Parainen
Masku
Raisio

Puhdasta tekopohjavettä luonnollisin menetelmin

Tekopohjavesi syntyy johtamalla esipuhdistettua vettä sora- ja hiekkamaan läpi pohjavesivyöhykkeeseen

Kokemäenjoki
Vedenotto

Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan kirkasvetisestä Kokemäenjoesta, joka sopii tekopohjaveden tuottamiseen niin fysikaalisilta, kemiallisilta kuin mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan. Jokiveden laatua seurataan jatkuvatoimisin mittarein.

Raakaveden esikäsittely

Vedenottamolta raakavesi johdetaan esikäsittelylaitokseen, jossa se siivilöidään, saostetaan ja suodatetaan. Lisäksi vedelle tehdään laitoksella jatkuvaa laaduntarkkailua. Esikäsitelty vesi johdetaan 30 km siirtolinjaa pitkin Virttaankankaalle.

Veden imeytys harjuun

Esikäsitellyn veden imeytys tapahtuu 2,4 hehtaarin alueella Virttaankankaalla, jossa on yhteensä 19 imeytysallasta.

Tekopohjavesikaivo
Tekopohjaveden muodostuminen

Harjuun imeytetty vesi virtaa pohjavesimuodostumassa noin kolmen kuukauden ajan. Valmis tekopohjavesi pumpataan ylös kolmentoista tuotantokaivon kautta.

Veden siirto

Puhdas vesi pumpataan tuotantokaivoista puhdasvesisäiliöön, josta se johdetaan painovoimaisesti n. 60 km pituisia siirtovesilinjoja pitkin Turkuun ja Lietoon. Suuremman siirtolinjan päässä oleva sähköturbiini säätää veden virtausta ja tuottaa energiaa.

Veden varastointi ja johtaminen kulutukseen

Turussa vesi varastoidaan Saramäen kalliosäiliössä. Maan alla, viileässä kallioluolassa vesi pysyy puhtaana ja turvassa ulkoisten olosuhteiden vaikutukselta. Kalliosäiliöistä puhdas käyttövesi johdetaan osakaskuntien kuluttajille.

Veden matka Kokemäenjoelta Turkuun

Kokemäeltä Turkuun

Parempaa vettä Turun seudulle

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa laadukasta tekopohjavettä 9 kunnalle

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia osakkaiden talousveden hankinnasta. Se on jo 40 vuoden ajan suunnitellut ja kehittänyt Turun seutukunnan vesihuoltoa.

Tekopohjavesihanke on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi. Nykyään TSV on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle.

Veden laadun perusparametrit

Turun Seudun Vesi Oy:n toimittaman veden laadun perusparametrit.

Lataa vedenlaatutaulukko 2019 (PDF);

 

Vihreämpää vedentuotantoa

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa tekopohjavettä luonnonmukaisin menetelmin. Tekopohjavesi syntyy kuten pohjavesikin, mutta prosessi on kontrolloitu ja nopeutettu. Esikäsitelty vesi imeytetään hiekka- ja soraharjuun, jossa se virtaa pohjavesimuodostumassa noin kolmen kuukauden ajan.

Valmis tekopohjavesi pumpataan ja siirretään siirtolinjaa pitkin kuluttajille. Lisäksi suuremman siirtolinjan päähän sijoitettu sähköturbiini tuottaa osan vedentuotannossa käytettävästä sähköstä.

Turun Seudun Vesi Oy video

Yhteystiedot

Turun Seudun Vesi Oy

Maariankatu 1, 20100 TURKU
040 830 4400
turunseudunvesi@turunseudunvesi.fi tai
etunimi.sukunimi@turunseudunvesi.fi