Veden imetysallas keskellä havupuumetsää Altaan vasemmalla puolella on hiekkakenttä, jola on lyhyttä kasvillisuutta.

Bättre vatten för Åboregionen

Turun Seudun Vesi Oy producerar högklassigt konstgjort grundvatten åt nio kommuner.

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy är ett partivattenbolag som ägs av nio kommuner i Åboregionen. Dess uppgift är att ombesörja delägarnas anskaffning av hushållsvatten. Bolaget har redan under 40 års tid planerat och utvecklat vattenförsörjningen i Åbo ekonomiska region.

Projektet kring konstgjort grundvatten är bolagets lösning för att säkra vattenförsörjningen i Åboregionen. I dag är TSV Finlands näst största vattenproducent och bolaget levererar årligen cirka 23 miljoner kubikmeter vatten åt 300 000 kunder.

Kaksi Turun Seudun Vesi Oy:n työntekijää piirrustusten ääressä.
Vihreää, kevyesti aaltoilevaa vettä, joka heijastaa valoa.

Grönare vattenproduktion

Turun Seudun Vesi Oy producerar konstgjort grundvatten med naturliga metoder. Konstgjort grundvatten uppkommer på samma sätt som grundvatten, men processen är kontrollerad och accelererad. Det förbehandlade vattnet infiltreras i en sand- och grusås, där det får flöda i en grundvattenförekomst i cirka tre månader.

Det färdiga konstgjorda grundvattnet pumpas och flyttas till konsumenterna längs en överföringsledning. Därtill producerar en elektrisk turbin i ändan på den större överföringsledningen en del av den elektricitet som behövs för vattenproduktionen.

Regeringen till Turun Seudun Vesi Oy

Jonas Heikkilä (ordförare), Åbo
Maaret Laakso, Åbo
Markku Monnonen, Åbo
Rauni Niinimäki, Åbo
Pirjo Niinivirta, Åbo
Tero Kuusisto, S:t Karins
Kurt Lundqvist, S:t Pargas
Mari Mikkola, Lundo
Juha Haapakoski, Nådendal
Veijo Mikola, Reso

Alas virtaavaa, kirkasta vettä, joka heijastaa valoa.

Turun Seudun Vesi Oy i sociala medier

Rulla till toppen