Tutkija tarkastelee laboratoriossa nestenäytettä, joka on läpinäkyvässä, muovisessa pussissa. Pussin neste on kellertävää.

Den bästa kvaliteten

Turun Seudun Vesi Oy producerar konstgjort grundvatten med naturliga metoder.

Undersökt kvalitet

Kvaliteten på det producerade dricksvattnet har varit utmärkt och uppfyllt alla kvalitetsnormer under hela tiden som anläggningen för konstgjort grundvatten har varit verksam. Kvaliteten på det konstgjorda grundvattnet motsvarar kvaliteten på det naturliga grundvattnet i Virttaankangas ås. Det konstgjorda grundvattnet kan åtskiljas från grundvattnet i Virttaankangas endast med laboratoriemätningar.

Turun Seudun Vesi Oy följer vattenkvaliteten i alla skeden av produktionen av dricksvattnet. Vattenkvaliteten uppföljs med talrika olika laboratorietest och automatiska mätare som mäter ständigt. Därtill gör kommunernas vattenverk och hälsoskyddsmyndigheterna regelbundna kvalitetsgranskningar av vattnet från distributionsnätets olika delar och konsumenternas kranar.
TSV:s kontrollrum har jour dygnet runt.

Vedenalainen kuva imetysaltaasta Virttaanmaalla. Altaan pohjassa on kiviä sekä kasvillisuutta.

Friskt och mjukt vatten

Vattnet som tilldelas konsumenterna är kallt även på sommaren eftersom vattnet som går till konsumenterna är under 10 grader varmt året runt. I genomsnitt är vattnets hårdhet 2,9 dH /52 mmol/l, dricksvattnet är alltså mjukt. Det lönar sig att beakta vattnets mjukhet bl.a. i doseringen av tvättmedel – det räcker med normalt mindre mängd tvättmedel. Du kan granska forskningsresultat angående dricksvattnets kvalitet genom att öppna vattenkvalitettabellen genom länken nedan.

Grundparametrar för vattenkvaliteten

Grundparametrar för vattnet som levererats av Turun Seudun Vesi Oy.

Turun Seudun Vesi Oy i sociala medier

Rulla till toppen