Vid källorna med rent vatten

tsv-paras-vesi

Vi producerar konstgjort grundvatten till nio kommuner i Åboregionen

Turun Seudun Vesi Oy är ett partivattenbolag som ägs av nio kommuner i Åboregionen. Dess uppgift är att ombesörja delägarnas anskaffning av hushållsvatten. Bolaget har redan under 40 års tid planerat och utvecklat vattenförsörjningen i Åbo ekonomiska region.

Delägarkommunerna

TSV-kartta-sv

Konsumenter

0

tsv-003

DISTRIBUTION/DYGN

0

Kuusi vesipisaraa kolmion muotoisessa muodostelmassa.

Åbo

Vattenanslutningar & information
tel. 02 263 32292
Vattenförsörjningens jour
Mån-to 7.00–15.30, fre 7.00–14.00
tel. 0500 872 177 (Söder om Aura å)
tel. 0500 527 231 (Norr om Aura å)
Övriga tider:
tel. 044 907 2011

Felanmälan

Lundo

Vattenanslutningar & information
tel.050 400 9600

Vattenförsörjningens jour
tel. 0500 742 191

Felanmälan

Masku

Distribution av konstgjort grundvatten börjar inom de närmaste åren.

Vattenanslutningar & information
måndag till fredag kl. 8:00–11:00,
tel. 044 738 8250
vesihuolto(at)masku.fi

Felanmälan

Nådendal

Vattenanslutningar & information

tel. 02 434 5356

Vattenförsörjningens jour
tel. 050 082 0516

Felanmälan

Nousis

Distribution av konstgjort grundvatten börjar inom de närmaste åren.

Vattenanslutningar & information
tel. 044 435 5402
Vattenförsörjningens jour
tel. 044 435 5411

Felanmälan

Pargas

Vattenanslutningar & information
tel. 040 488 60 61

Vattenförsörjningens jour
tel. 040 569 2622

Felanmälan

Pemar

Vattenanslutningar & information
tel. 02 474 5295

Vattenförsörjningens jour
tel. 0500 786 022

Felanmälan

Reso

Vattenanslutningar & information
tel. 040 186 9829

Vattenförsörjningens jour
tel. 040  186 9829  (tjänstetid)
tel. 0400 530 917 (övriga tider)

Felanmälan

S:t Karins

Vattenanslutningar & information
tel. 02 588 4850

Vattenförsörjningens jour
tel. 02 588 4000 (under tjänstetid)
tel. 050 373 2549 (övriga tider)

Felanmälan

Turun seudun vesi

Vattenkvalitet

Turun Seudun Vesi Oy producerar högklassigt konstgjort grundvatten
åt nio kommuner.

Turun seudun vesi

Vattnets Färd

Det rena och färska konstgjorda grundvattnets långa färd
startar från Kumo älv.

Turun Seudun Vesi Oy i sociala medier

Rulla till toppen