Tutkija tarkastelee laboratoriossa nestenäytettä, joka on läpinäkyvässä, muovisessa pussissa. Pussin neste on kellertävää.

Tekopohjavesilaitos tuottaa erinomaista juomavettä luonnollisesti.

Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luontaisesti Virttaankankaan harjun maakerroksien uumenissa ja saa siellä erinomaisen laadun ja maun.

Tutkittua laatua

Tuotetun juomaveden laatu on koko tekopohjavesilaitoksen toiminnan ajan ollut erinomaista ja kaikki laatunormit täyttävää. Tekopohjaveden laatu vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Tekopohjavesi voidaan erottaa Virttaankankaan pohjavedestä ainoastaan laboratoriossa tehtävin mittauksin.

Turun Seudun Vesi Oy seuraa veden laatua juomaveden tuotannon kaikissa eri vaiheissa. Veden laatua seurataan suurella määrällä erilaisia laboratoriotestejä ja jatkuvasti toimivilla automaattisilla mittareilla. Lisäksi niin kuntien vesihuoltolaitokset kuin terveydensuojeluviranomaiset tekevät veden laatutarkastuksia säännöllisesti veden jakeluverkoston eri osista ja kuluttajien hanoista.

TSV:n valvomo päivystää vuorokauden ympäri.

 

Vedenalainen kuva imetysaltaasta Virttaanmaalla. Altaan pohjassa on kiviä sekä kasvillisuutta.

Raikasta ja pehmeää vettä

Kuluttajille jaettava vesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä vesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Vesi on kovuudeltaan keskimäärin 2,9 dH /0,51 mmol/l eli juomavesi on pehmeää. Veden pehmeys kannattaa ottaa huomioon mm. pesuaineiden annostuksessa – normaalia pienempi pesuainemäärä riittää. Voit tarkastella juomaveden vedenlaatuun liittyviä tutkimustuloksia avaamalla alla olevasta linkistä vedenlaatutaulukon.

Veden laadun perusparametrit

Turun Seudun Vesi Oy:n toimittaman veden laadun perusparametrit.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top