Turvatakkiin sonnustautunut henkilö kävelee oikeassa laidassa vedentuotantolaitoksessa.

Veden pitkä matka kuluttajalle

Kaikki alkaa Kokemäenjoelta.

Vedenotto

Tekopohjavesilaitoksen raakavesi otetaan kirkasvetisestä Kokemäenjoesta, joka sopii tekopohjaveden tuottamiseen niin fysikaalisilta, kemiallisilta kuin mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan. Jokiveden laatua seurataan jatkuvatoimisin mittarein.

Kokemäenjoen virtaama on suuri. Turun Seudun Veden käyttöön otetaan alle 0,5 % joen keskimääräisestä virtausmäärästä.

Kokemäen joen raakaveden ottopaikka. Aurinko paistaa kirkkaasti joelle, taustalla on vihertäviä peltoja.
Raakaveden työstämistä esikäsittelylaitoksella. Jokivesi sisältää vielä kiintoaineita.

Raakaveden esikäsittely

Vedenottamolta raakavesi johdetaan esikäsittelylaitokseen, jossa se siivilöidään, saostetaan ja suodatetaan jokiveden kiintoaineen poistamiseksi. Poistettu kiintoaines käytetään hyödyksi maanparannusaineeksi. Vedelle tehdään laitoksella jatkuvaa laaduntarkkailua.

Esikäsitelty vesi johdetaan 30 km siirtolinjaa pitkin Virttaankankaalle. Veden matkalla raakavedenottamolta Virttaankankaalle vierähtää noin 12 tuntia.

Veden imeytys harjuun

Esikäsitelty vesi imeytetään maahan Virttaankankaalla 22 imeytysaltaassa. Altaista vesi vajoaa alaspäin ja sekoittuu harjussa olevaan pohjaveteen. Pohjavesi virtaa imeytysalueilta kohti tuotantokaivoja. Pohjaveden virtausreitit ja maaperän rakenne tunnetaan hyvin alueelta tehtyjen kolmiulotteisten mallien avulla. Näin tiedetään tarkasti, kuinka paljon vettä imeytetään eri imeytysalueille, jotta alueen veden imeytys ja otto pysyvät tasapainossa. Tästä syystä tekopohjavesilaitoksen toiminta ei vaikuta haitallisesti laitoksen ympäristön vedenpintoihin.

Veden imetysallas keskellä havupuumetsää Altaan vasemmalla puolella on hiekkakenttä, jola on lyhyttä kasvillisuutta.

Tekopohjaveden muodostuminen

Harjuun imeytetty vesi virtaa pohjavesimuodostumassa 3-4 kuukauden ajan. Tänä aikana imeytetyn veden laatu muuttuu pohjaveden kaltaiseksi. Valmis tekopohjavesi pumpataan ylös kolmentoista tuotantokaivon kautta. Virttaankankaan maaperä sopii erittäin hyvin tekopohjaveden muodostamiseen, minkä vuoksi tekopohjavesi on niin hyvää ja puhdasta, ettei esimerkiksi pH:n säätöä tai raudan poistoa tarvita, kuten usein suomalaisissa pohjavedenottamoissa joudutaan tekemään. Virttaankankaan vettä ei tarvitse lainkaan käsitellä ennen veden johtamista kulutukseen.

Veden siirto

Puhdas vesi pumpataan tuotantokaivoista puhdasvesisäiliöön, josta se johdetaan painovoimaisesti noin 60 km pituisia siirtovesilinjoja pitkin Turkuun ja Lietoon. Veden virtaus Virttaankankaalta kalliosäiliöihin kestää noin 1,5 vuorokautta. Turun Saramäkeen johtavan siirtolinjan päässä oleva sähköturbiini säätää veden virtausta ja tuottaa energiaa. Saramäestä kulutukseen pumpattava vesi on tavallisesti pumpattu Virttaankankaan tuotantokaivoista kaksi vuorokautta aiemmin.

Vedensiirtolinjoja, joissa puhdasta vettä johdetaan käyttäjille.
Puhdistetun veden säilöntää kallion sisällä. Turkoosin veden alla kulkee valkoinen putki.

Veden varastointi ja johtaminen kulutukseen

Turussa vesi varastoidaan Saramäen kalliosäiliössä. Maan alla, viileässä kallioluolassa vesi pysyy puhtaana ja turvassa ulkoisten olosuhteiden vaikutukselta. Kalliosäiliöistä puhdas käyttövesi johdetaan kuntien kuluttajille oikeassa verkostopaineessa. Tätä ennen vesi desinfioidaan UV-valolla ja klooriamiinilla, jotta veden laatu säilyy hyvänä kaikille kuluttajille. Pisimmillään veden virtaus vesijohtoverkostojen kaukaisimpiin osiin voi kestää jopa useita viikkoja.

Tutustu veden matkaan virtuaalikierroksella

Tervetuloa seuraamaan veden matkaa Kokemäenjoelta Turun seudulle osoitteessa https://turunseudunvesi.360tour.fi/

Turun Seudun Vesi Oy:n veden tuotantojärjestelmä on sijoittunut laajalle alueelle, joten virtuaalikierroksen avulla pääsee ketterästi tutustumaan järjestelmän eri osiin.

Virtuaalikierroksen toteutimme yhteistyössä A1 Media Oy kanssa.

 

turunseudunvesi_360

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top