Hankkeet ja projektit

Turun Seudun Vesi Oy edistää vesihuollon kehittämistä eri yhteishankkeiden ja projektien kautta. Yhteistyötä on tehty niin Suomessa kuin ulkomailla. Tutustu kehityshankkeisiin ja projekteihin, joissa Turun Seudun Vesi Oy on ollut mukana.

Juomaveden lämmöntalteenoton pilottihanke

2021-

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi Oy ovat tehneet aiesopimuksen koskien juomaveden lämmöntalteenottohanketta, jossa pilotoidaan lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää. Hanke käynnistyi hankeselvityksellä, jonka tulosten perusteella lämmöntalteenottojärjestelmä otetaan mukaan osaksi Halisten uuden varalaitoksen toteutussuunnittelua.

Vedenalainen kuva imetysaltaasta Virttaanmaalla. Altaan pohjassa on kiviä sekä kasvillisuutta.

Yrityskylä

2020-

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti 11 alueella, tavoittaa noin 90 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia.  Olemme mukana  Varsinais-Suomen Yrityskylän vesihuollon yrityksessä vuodesta 2020 lähtien.

Turun Vesihuolto Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa yhteinen Vesihuolto-pienyrityksemme Yrityskylässä sai todistuksen kuluneesta lukukaudesta ja terveisiä yrityksessämme vierailleilta oppilailta: Vesihuollon -pienoisyritykselle lukukausitodistus Varsinais-Suomen Yrityskylästä - Turun Seudun Vesi Oy

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ)

2021- 2022

Hankkeessa tarkastelltiin kokonaisvaltaisesti veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn näkökulmasta. Hanke ajoittui vuosille 2021–2022 ja se sai ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta.

Hankkeen tuloksissa todettiin, että käyttöveden lämmöntalteenotossa ja jäähdytyksessä on potentiaalia, joka on hyödynnettävissä ilman haittaa eri osapuolille, sillä tapaustutkimusten verkostosimulaatioiden perusteella vesi saapuu kuluttajille pitkässä verkostossa joka tapauksessa lämpötilassa, joka on lähellä maaperän lämpötilaa.

Lue HSY:n tiedote tuloksista tästä: Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia tutkittu kaupunkimittakaavassa - HSY

Hankesivut: hsy.fi/jatevesilampo

koeputki_turun_seudun_vesi_1200x675

Ilmastojoukkue Turku

2020-

Olemme mukana Turun kaupungin Ilmastojoukkueessa, joka on Turun alueen toimijoille suunnattu yhteisö. Yhteisön tarkoituksena on tehdä ilmastonmuutoksen torjunnasta yhteisöllistä. Ilmastojoukkueen kapteenina toimii Saku Koivu.

Lue ilmastoteoistamme:

Aurinkoenergiaa raakaveden käsittelyyn: https://www.turku.fi/uutinen/2021-11-15_5-kysymysta-ilmastoteosta-aurinkoenergiaa-raakaveden-kasittelyyn

Sähköä juomaveden virtauksesta: https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-30_5-kysymysta-ilmastoteosta-sahkoa-juomaveden-virtauksesta

 

Itämerihaaste

2020-

Itämerihaaste kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. Lue lisää hankkeesta tästä.

Turun Seudun Vesi on ollut mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2020 lähtien ja sitoutunut toiminnassaan suojelemaan Itämerta uudella sitoumuksella vuosiksi 2024-2028 yhdessä muiden Turun vesihuoltoyhtiöiden kanssa.

 

4-3-Ympäristöohjelma-vaaka

Turun Seudun Vesi Oy:n geologiset tutkimukset Virttaankankaalla ja Kokemäenjoella

2002-2010

Ohessa tekopohjavesilaitoksen suunnitteluvaiheessa toteutetut Virttaankankaan geologiset tutkimukset sekä raportit Virttaankankaan pohjavedestä ja Kokemäenjoen jokivedestä tehdyistä isotooppikoostumusseurannoista:

Geologinen-informaatio-tekopohjavesihankkeen-toteutumisessa_koko julkaisu

Kankaanjärvi Boreal environment_artikkeli

Kankaanjärvi luontotaulu

Origin of calcite in glacigenic Virttaankangas complex

Turun seudun tekopohjavesihankkeen tutkimusseminaarijulkaisu 2002

Virttaankankaan maaperän mineralogiasta raportti_GTK_2002_pienennetty

Virttaankankaan pohjaveden ja Kokemäenjoen jokiveden hapen ja vedyn isotooppikoostumusseuranta

Turun Seudun Vesi Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnit

2001-2003

Ennen tekopohjavesihankkeen toteuttamista suoritettiin Virttaankankaalla perinpohjaiset arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista. Tekopohjavesilaitoksen vaikutusta ympäristöön on tarkkailtu myös koko laitoksen toiminnan ajan. Tässä merkittävimmät artikkelit aiheeseen liittyen.

 

Ympäristön vaikutusten arviointiraportti  kokonaisuudessaan

Ympäristön vaikutusten arviointiraporttia täydentävät selvitykset

Sosiaalisten vaikutusten arviointiraportti

 

 

 

IMG_1770

Turun Seudun Vesi Oy:n luontoselvitykset

2001-2008

Turun Seudun Vesi Oy laati 2000 luvun alussa tutkimusohjelman, jonka tavoitteena on seurata Virttaankankaan alueella sijaitsevilla imeytysalueilla tapahtuvan koeimeytyksen vaikutuksia alueen luonnonarvoille. Seurannassa noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen ohjeita. Tässä vuosina 2002-2008 toteutetut luontoselvitykset.

Kokemäenjoen sedimenttitutkimus Biota

Kokemäenjoen valuma-alueen vaikutukset raakaveden laatuun Karhiniemessä

Tekopohjavesihanke luontoselvitykset ja seurantatutkimukset 2005

Tekopohjavesihanke Natura arviointi

Yhteenvetoraportti Karhiniemen intensiiviseurannasta 2000 - 2001

 

 

 

Viet MAR – Suomalaista tekopohjavesiosaamista Vietnamiin

2018-

Turun Seudun Vesi Oy on mukana tekopohjaveden tuotannon asiantuntijana GTK:n koordinoimassa projektissa, joka keskittyy vedensaannin turvaamiseen tekopohjaveden avulla (“Managed aquifer recharge to ensure sustainable groundwater availability and quality under ongoing climate change and fast economic development in Vietnam – Viet MAR”). Projektissa vahvistetaan paikallisten asiantuntijaorganisaatioiden valmiuksia tekopohjavesihankkeen toteuttamiseen ja se tukee suomalaisen tekopohjavesiosaamisen vientiä Vietnamiin.

vietnam

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top