Turku Energian ja Turun Seudun Veden lämmöntalteenottohankkeen esiselvitys on valmistunut

Halisten varavesilaitos
Halisten varavesilaitos

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi Oy ovat yhteistyössä selvittäneet lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää kevään 2021 aikana. Selvityksen päämääränä oli selvittää teknis-taloudelliset toteutusmahdollisuudet juomaveden lämmöntalteenottohankkeelle. Lopputuloksena saatiin arvokasta tietoa investoinnin kannalta keskeisistä parametreistä, jotka määrittävät hankkeen kannattavuutta. Selvityksestä saatua tietoa hyödynnetään selvityksen seuraavassa vaiheessa koskien lämmöntalteenottojärjestelmän sijoittamista Halisten varavesilaitokseen.

Selvityksen kohteena ollut Raision Hauninen ei tehdyn selvityksen perusteella sovellu investoinnin kohteeksi, sillä hankkeelle ei löydetty nykyisillä energian hinnoilla ja käytettävissä olevilla vesimäärillä molempia osapuolia tyydyttäviä teknis-taloudellisia investointiperusteita.

– Nyt toteutettu selvitys osoittaa, että Turun seudulla otetaan eri toimialojen sektori-integraatio tosissaan, jotta polttavasta tekniikasta voidaan siirtyä sähköiseen kaukolämmön tuotantoon hyödyntämällä erilaisia lämmönlähteitä. Hukkalämmön hyödyntäminen ja lämmön talteenotto ovat keskeisiä vaihtoehtoja fossiilisten polttoaineiden korvaajiksi, ja nyt toteutetusta selvityksestä saimme arvokasta tietoa tulevaisuuden ratkaisuja ajatellen, sanoo johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Halisiin lämmöntalteenottojärjestelmä voitaisiin hankkeen ollessa kannattava investoida aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

– Esiselvityksen tuloksen perusteella voimme ottaa lämmöntalteenottojärjestelmän sijoittamisen osaksi Halisten uuden varavesilaitoksen toteutussuunnittelua ja hyödyntää vedestä saatavaa lämpöä tulevaisuudessa mahdollisesti sekä varavesilaitoksen omaan että lähialueen energian tarpeeseen. Koko hankkeen eteneminen on osoitus siitä, että Turun seudulla eri toimijat voivat yhdistää tietotaitonsa ja pyrkiä yhdessä kohti hiilineutraalimpaa huomista, sanoo toimitusjohtaja Aki Artimo, Turun Seudun Vesi.

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksella, Kakolan lämpöpumppulaitoksella ja Orikedon biolämpökeskuksessa. Kaukolämmön tuotantoon on Turun seudulla tehty viime vuosina sekä Turku Energian että Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimesta merkittäviä investointeja, joiden avulla voidaan lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli vuoden 2020 lopussa noin 80 prosenttia kaukolämmön tuotannossa.

Lisätietoja:
Jari Kuivanen, johtaja, Lämpö-yksikkö, Turku Energia
puh. 050 5573 161
jari.kuivanen@turkuenergia.fi

Aki Artimo, Toimitusjohtaja, Turun Seudun Vesi Oy
Puh. 040 563 2141
aki.artimo@turunseudunvesi.fi

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 253 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 340 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on ”Olemme lähellä, näemme kauas”. Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top