Maailman vesipäivä 22.3.2022

imeytysallas_talvi

YK:n maailman vesipäivää on vietetty vuodesta 1992 lähtien vuosittain maaliskuun 22. päivänä.  Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomi on vesivarannoiltaan maailman rikkaimpia maita ja vesi on kriittinen menestystekijä niin ihmisille kuin koko elinkeinoelämälle. Sen sijaan n. 2 000 000 000 ihmistä elää ilman puhdasta vettä ja sanitaatiopalveluja.

Pohjavesi – tehdään näkymätön näkyväksi

YK:n Maailman vesipäivän teemana on tänä vuonna pohjavesi – tehdään näkymätön näkyväksi.   Pohjavesi on maanpinnan alla sijaitsevaa vettä. Sitä muodostuu pohjavesivarastoiksi hyvin vettä johtaviin hiekka- ja sorasedimentteihin huonosti vettä läpäisevien maakerrosten, kuten peruskallion päälle. Emme näe pohjavettä, mutta sen vaikutus näkyy kaikkialla.

Suurin osa maapallon nestemäisessä muodossa olevista makean veden varannoista on pohjavettä. Pohjaveden avulla varmistetaan puhdas juomavesi ja sanitaatio, maatalouden ja teollisuuden sekä koko ekosysteemin toiminta. Pohjavedellä on merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, siksi sen kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön tarvitaan laajaa yhteistyötä.

Turun Seudun Veden tekopohjavedentuotanto toimii kestävän kehityksen mukaisesti ja samalla täydentää Virttaankankaan alueen pohjavesivarantoja. Tämä on toteutettu asiantuntevalla henkilöstöllä ja kunnallisrajoja ylittävällä yhteistyöllä. Toimiva vesihuolto on yhtä näkymätöntä kuin pohjavesikin, mutta niiden merkitystä ei tule unohtaa.

Pohjavesivarantoja tulee suojella ja ylläpitää tulevia sukupolvia varten

Pohjavettä tulee käyttää varovasti ja kestävästi, siksi pohjavettä tulee tutkia, analysoida ja seurata. Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen suunnittelussa on käytetty uusimpia tutkimusmenetelmiä ja kansainvälistä huippuosaamista. Tuotantoprosessia ohjataan alueesta tehdyn kolmiulotteisen rakennemallin ja pohjaveden virtausmallin avulla. Perusteellinen suunnittelu ja tuotanto- sekä ohjausmenetelmät takaavat, että veden tuotanto on kustannustehokasta, toimintavarmaa ja järjestelmä on kestävä.  Tekopohjaveden tuotanto toimii kestävän kehityksen mukaisesti ja samalla täydentää Virttankankaan alueen pohjavesivarantoja. Järjestelmän toimivuus vaatii asiantuntevaa henkilöstöä ja kunnallisrajoja ylittävää yhteistyötä.

Muuttuva maailma

Pohjavedellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa ja ilmastonmuutos näkyy pohjavesiesiintymissä. Pohjaveden tutkimus ja suojelu on erityisen tärkeää, jotta maapallon veden tarve saadaan tasapainotettua. Pohjavesi saattaa jossain päin maailmaa olla ainut veden lähde, kun toisaalla tarjolla on muutakin vettä. Pohjavesi ylittää kaupunkien tai valtioiden välisiä rajoja samalla tavoin kuin ilmastonmuutos tekee. Pohjavesivarantoja tulee suojella yhteistyöllä. Turun Seudun Veden tuotanto- ja jakelujärjestelmä pohjautuu kuntarajat ylittävään yhteistyöhön, jolla taataan veden jakelu kaikissa olosuhteissa. Lisäksi Turun Seudun Vesi on mukana suomalaisen vesiosaamisen viennissä edustaen tekopohjavesijärjestelmää yhtenä globaalia vesipulaa ratkaisevana vaihtoehtona.

#WorldWaterDay

World Water Day 2022 website: www.worldwaterday.org

YK:n raportti veden kehittymisestä 2022/ UN World Water Development Report 2022: www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report

International Groundwater Resources Assessment Centre: www.un-igrac.org

UN-Water: Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all: https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-for-all/

UN-Water SDG 6 Data Portal: www.sdg6data.org

FAO The Water-Energy-Food Nexus: http://www.fao.org/3/bl496e/bl496e.pdf

World Bank: Quality Unknown: The Invisible Water Crisis: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32245

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top