Tekopohjavesi – veden tuotantoa tuhansiksi vuosiksi eteenpäin

DSC_0232

Turun seudun vesihuolto on turvattu tekopohjavesijärjestelmällä, joka takaa veden tuotannon pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkkejä tuhansia vuosia toimineista luonnollisista tekopohjavesiesiintymistä löytyy myös Suomesta.

 

Tekopohjavesi on pohjavettä, jota tehdään nopeuttamalla pohjaveden luontaista muodostumista. Tämä tehdään imeyttämällä pohjavesiesiintymään käsittelemätöntä tai esikäsiteltyä pintavettä joko imeytysaltaiden, -kaivojen tai sadetuksen avulla. Imeytetty pintavesi suodattuu maakerrosten läpi harjun uumeniin, josta vesi muutamien kuukausien viipymäajan jälkeen pumpataan ylös maahan rakennetuista kaivoista. Laadultaan tekopohjavesi vastaa luontaista pohjavettä eli on aivan yhtä turvallista ja hyvää käytettäväksi.

Tekopohjaveden muodostuminen on luonnonmukainen prosessi

Tekopohjaveden muodostumista tapahtuu myös luonnossa. On tavallista, että pohjavettä purkautuu järviin järven pohjassa olevien lähteiden kautta. Veden liike voi olla myös toiseen suuntaan, eli järvivettä imeytyy pohjaveteen. Suomesta tiedetään pohjavesiesiintymiä, joista järvivettä suodattuu luontaisesti hiekkaisen rantamaan läpi pohjaveteen. Vaikka näillä pohjavesialueilla järviveden imeytymistä on tapahtunut tuhansia vuosia, on harjussa oleva pohjavesi edelleen hyvälaatuista.

Virttaankankaalle sijoitettu tekopohjavesilaitos toimii samalla periaatteella ja veden tuotanto on taattu tuhansiksi vuosiksi eteenpäin luonnon omilla ehdoilla.  Jääkauden muokkaamat soraharjut tarjoavat tekopohjaveden muodostumiseen erinomaisen alustan. Tekopohjavesilaitoksen rakentamista varten Virttaankankaan harju on tutkittu kattavasti laitoksen suunnitteluvaiheessa. Tekopohjaveden puhdistuminen juomavedeksi on luonnon oma prosessi, missä veden puhdistumisen kannalta tarvittavaa veden viipymäaikaa ja veden virtausreittejä pystytään ohjamaan tarkasti tuntemalla hyvin harjun rakenne.

Yleisesti käytetty vaihtoehto tekopohjavedelle on valmistaa vesi pintavesilaitoksessa. Tekopohjaveden valmistuksen etuja pintavesilaitokseen verrattuna on luonnonmukainen puhdistuminen ilman kemikaaleja, tasainen vedenlaatu ja lämpötila sekä maakerrosten alla suojassa oleva vesivarasto.

 

Virttaankankaan tekopohjavesihanke on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi.  Ennen tekopohjavesihankkeen toteuttamista suoritettiin Virttaankankaalla perinpohjaiset arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista ja alueen kattavat geologiset tutkimukset. Lisäksi Virtaankankaan pohjavedestä ja Kokemäenjoen jokivedestä tehtiin isotooppiseurantaa. Nykyään Turun Seudun Vesi on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle. 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top