Turun ammattikorkeakoulu kehittää vesihuollon kyberturvallisuutta yhdessä Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa

Kuvituskuva_laitteisto_vesi_kyberturvallisuus (1)

Monet yhteiskunnan keskeiset toiminnot ja palvelut nojaavat digitaalisiin järjestelmiin ja verkkoihin. Kyberuhat voivat aiheuttaa laajoja ongelmia näihin järjestelmiin. Turun ammattikorkeakoulu kehittää uuden hankkeen avulla vesihuollon organisaatioiden tieto- ja kyberturvallisuutta ja levittää osaamista lähikuntien vesihuoltotoimijoille.

– Vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria. Tietomurrot, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset, tietojen varastaminen tai niiden kryptaaminen ovat kaikki mahdollisia uhkaskenaarioita, ja niiden kohdistuessa vesihuoltoon vaarantuu monen ihmisen vedensaanti. Siksi näihin tulee varautua, selventää Turun ammattikorkeakoulun Wireless Communications and Cybersecurity -tutkimusryhmän vetäjä ja yliopettaja Jarkko Paavola.

Vesihuollon kokonaisvaltainen kyberturvallisuus Varsinais-Suomessa-hankkeessa kehitetään Turun Seudun Veden ja Turun seudun puhdistamon vesihuolto-organisaatioiden hallinnollisia ja teknisiä kyberturvallisuusvalmiuksia ja koulutetaan henkilöstöä.

– Tämä hanke vauhdittaa meitä ja varmasti muitakin vesihuoltoyhtiöitä parantamaan kyberturvallisuusvalmiuksiaan, etenkin kun NIS2 -direktiivi astuu voimaan tämän vuoden lopulla, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Käytännössä esimerkiksi organisaatioiden tietoturvapoikkeamien hallintaa, kyberturvallisuusastetta ja tietoturvatestausvalmiuksia parannetaan. Hankkeessa pyritään myös parantamaan tietoisuutta muuttuvasta toimintaympäristöstä, jossa syntyy jatkuvasti uusia kyberuhkia.

-Kiinnitämme huomiota kyberturvallisuuteen ja pyrimme myös jatkuvasti kehittämään toimintojemme kyberturvallisuutta, jotta voimme varmistaa jätevedenpuhdistuksen jatkuvuuden nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa, toteaa Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen osallistuu kaksi tutkimusryhmää: Wireless Communications and Cybersecurity sekä Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä. Paavolan vetämä tutkimusryhmä keskittyy digitaalisen infrastruktuurin turvalliseen pilotointiin ja testaukseen sekä vastaa kyberturvallisuuskoulutuksen järjestämisestä. Vesitekniikan tutkimusryhmä tuo hankkeeseen vesihuollon substanssiosaamista.

– Meillä koulutetaan insinöörejä vesialan asiantuntijatehtäviin ja tämän hankkeen ansiosta voimme jatkossa varmistaa, että meiltä valmistuvat insinöörit ymmärtävät myös tieto- ja kyberturvallisuuden perusteet ja voivat osaltaan viedä viestiä eteenpäin tuleville työnantajilleen, toteaa vesitekniikan yliopettaja Piia Leskinen.

Vesihuollon kokonaisvaltainen kyberturvallisuus Varsinais-Suomessa-hanke päättyy elokuussa 2025 ja se on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä ja Etelä-Savon ELY-keskukselta vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen –avustushausta.

Turun ammattikorkeakoulu on yli 13 000 osaajan yhteisö ja yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Teemme töitä, jotta elämä muuttuvassa maailmassa olisi mahdollisimman hyvää. Olemme Varsinais-Suomen työelämän tukena. www.turkuamk.fi

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on
huolehtia osakkaiden talousveden tuotannosta ja jakelusta. Yhtiö on Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle. 
Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti korkealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti sekä kehityksen periaatteiden mukaisesti. www.turunseudunvesi.fi

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan ja Turku Energian omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua ja lämmöntalteenottopalvelua kustannustehokkaasti www.turunseudunpuhdistamo.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top