Turun Seudun Vesi Oy:n veden esikäsittelylaitokselle Huittisiin asennetaan aurinkosähköjärjestelmä

Huittinen 1.2.2021_

Järjestelmällä saavutetaan säästöjä energiakuluissa ja samalla yhtiön toimintaa kehitetään energiatehokkaammaksi

 

Turun Seudun Vesi Oy:n veden esikäsittelylaitokselle Huittisiin asennetaan sähköä tuottava aurinkopaneelijärjestelmä. Huittisten esikäsittelylaitos on juomaveden tuotantojärjestelmässä suurimpia energiankuluttajia ja hankkeen tarkoituksena on tulevaisuudessa tuottaa osa laitoksen tarvitsemasta sähköstä aurinkoenergian avulla.

Huittisiin asennettava aurinkosähköjärjestelmä valmistetaan Suomessa

Business Finland on myöntänyt 20 % uusiutuvan energian investointituen hankkeelle. Energiatuki myönnetään hankkeille, joiden keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.  Huittisiin asennettavan aurinkosähköjärjestelmän toimittaja on Salo Solar Oy, joka suunnittelee ja valmistaa aurinkopaneeleita Salossa. Yhtiö on toiminut jo yli 40 vuotta alalla. Järjestelmä toteutetaan maahan vaaka-asenteisten betonipaalujen varaan, joihin telineet ja aurinkopaneelit asennetaan. Aurinkopaneeleja tulee yhteensä 1 350 kpl ja ne sijoitetaan esikäsittelylaitoksen tontille laitoksen viereen. Järjestelmän teho on noin 500 kWp. Työt on aloitettu syksyn 2020 aikana ja järjestelmän on tarkoitus olla valmis keväällä 2021.

– Tuotantokäytössä aurinkosähköjärjestelmä on viimeistään kesällä 2021, kertoo laitospäällikkö Kari Pinnola Turun Seudun Vesi Oy:stä.

     Tyyppikuva aurinkopaneelijärjestelmästä maa-asennuksella, kuva Salo Solar

Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi yhtiö hyödyntää toiminnassaan myös juomaveden tuotannossa ja jakelussa syntyvää energiaa

Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Yhtiössä on hyödynnetty veden virtausvoimaa sähköntuotannossa jo Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen toiminnan alusta lähtien. Suuremman siirtolinjan päässä oleva turbiini tuottaa veden virtausvoimasta päästötöntä energiaa ja turbiinin tuottama teho riittää verkostopaineen tuottamiseen sekä Saramäen kalliosäiliöstä lähtevän juomaveden pumppaamiseen Turun, Naantalin ja Raision alueille.

– Veden virtaamisen lisäksi olemme tutkineet juomaveden lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää ja solmimme juuri aiesopimuksen Turku Energian kanssa hankkeen pilotoinnista, kertoo Aki Artimo Turun Seudun Vesi Oy:stä.

     Työmaa marraskuussa 2020: betonipalkkiperustusten asennusta.

 

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi aiesopimukseen juomaveden lämmöntalteenoton pilottihankkeesta

Viisi kysymystä ilmastoteosta: sähköä juomaveden virtauksesta

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top