Hiilidioksidia vesijohtoverkostoon -turvallinen menetelmä veden pH:n laskuun tehokloorausta vaativissa poikkeustilanteissa

Veden pH:n lasku hiilidikosidin avulla

Testasimme menetelmän, jolla hiilidioksidin avulla alennetaan veden pH:ta turvallisesti.

Virttaankankaan harjuhiekan sisältämän kalsiittimineraalin ansiosta Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama tekopohjavesi on pH -arvoltaan luontaisesti korkea, veden pH on 8,5. Pohjaveden korkea pH on Suomen olosuhteissa harvinaista. Verkostoon johdettavan veden korkea pH on tärkeä ominaisuus talousvedelle, koska emäksinen vesi on vähemmän korroosiota aiheuttavaa ja siten pidentää huomattavasti vesijohtoverkoston käyttöikää. Koska Virttaankankaalla tuotettu vesi on pH-arvoltaan korkeaa, sitä ei tarvitse keinotekoisesti nostaa ennen verkostoon johtamista. Veden korkea pH-arvo luo kuitenkin haasteita, mikäli verkosto tulee desinfioida tehokloorauksen avulla verkoston saastumistapauksissa. Kloorin desinfiointiteho heikkenee selvästi, jos pH on yli 7,5.

PH:n säätö hiilidioksidin avulla osoittautui toimivaksi menetelmäksi

Turun Seudun Vesi Oy yhdessä Naantalin vesihuoltolaitoksen ja Oy Linde Gas Ab:n kanssa selvitti tavan, jolla veden pH:ta voidaan laskea riittävällä tavalla tehokloorausta vaativassa tilanteessa. Testattavaksi pH:n säätömenetelmäksi valittiin pH:n säätö hiilidioksidin avulla. PH:n säätöä hiilidioksidin avulla testattiin syöttämällä hiilidioksidikaasua vesijohtoverkoston runkoverkkoon. Koetulosten perusteella hiilidioksidi alensi veden pH:ta riittävässä määrin, jotta verkoston tehoklooraus kriisitilanteessa voidaan tehokkaasti toteuttaa. Lisäksi hiilidioksidi todettiin turvalliseksi ja suhteellisen helpoksi keinoksi alentaa veden pH:ta.

– Erinomaiset testitulokset ilahduttivat koko testiryhmää. Nyt meillä on tiedossa toimiva menetelmä, jolla veden pH voidaan väliaikaisesti poikkeustilanteissa laskea. Suuret kiitokset Naantalin vesihuollolle ja Oy Linde Gas Oy:lle testin käytännön järjestelyistä!, iloitsee Turun Seudun Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Osmo Puurunen.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top