Kesätyö vesihuoltoalan näköalapaikalla -merkityksellisiä ja monipuolisia työtehtäviä

Ossi_Koskimies_3

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia osakkaiden talousveden tuotannosta ja jakelusta.  Se on Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle. Ossi Koskimiehelle vuodet kesätyöntekijänä ovat kartuttaneet kokonaiskuvaa toimivan vesihuollon eri osa-alueista.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi opiskeleva Ossi Koskimies haki ensimmäisenä opiskeluvuotenaan vuonna 2019 vesihuoltoalan kesätöitä ja päätyi Turun Seudun Vedelle.  Kesätöiden avulla Ossi sai suoritettua opintoihin kuuluvat harjoittelut ja tänä keväänä hän teki opinnäytetyönsä yhtiölle:

– Erikoistumisalani on vesi- ja ympäristötekniikka ja opinnäytetyöni aiheena oli Turun Seudun Veden uuteen toimipisteeseen tulevan koelaitospisteen suunnittelu. Koelaitospiste toimii testipenkkinä tekopohjavesijärjestelmän laitteille ja automaatiojärjestelmälle, sekä turvallisena alustana uusien menetelmien tutkimiseen. Aihe oli minulle juuri sopiva, sillä se oli käytännönläheinen ja vaati alan tekniikan ymmärtämistä, hän kertoo.

Työkavereiden avulla on syntynyt monipuolinen kokonaiskuva vesihuoltoalasta

Kolmantena kesänään Turun Seudun Vedellä Ossin työtehtäviin kuuluu koelaitospisteen rakentamisen lisäksi kunnossapitojärjestelmän kehittämistä ja tekopohjavesijärjestelmän huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Ossin mielestä parasta työssä ovat ammattitaitoiset työkaverit, joilta oppii paljon ja jotka vastailevat kysymyksiini aina mielellään ja perusteellisesti:

– Olen saanut työskennellä eri ihmisten kanssa, joilla on eri toimenkuva, jolloin olen saanut monipuolisesti oppia ja hyvän kokonaiskuvan alasta. Kokemuksen kartuttua olen saanut vaikuttaa työtehtäviini mielenkiinnon mukaan ja varsinkin tänä kesänä saan myös vaikuttaa oman työpäiväni kulkuun. Mielekästä on myös monipuolinen ja vaihteleva työviikko: Yhtenä päivänä saatan olla Huittisissa huoltokeikalla ja seuraavana toimistohommissa. Yksi hienoimmista jutuista täällä on ollut päästä paikkoihin, joita vain harva pääsee näkemään esim. vesitorneihin, kalliosäiliöihin, pumppaamoihin ja käsittelylaitoksiin. Koulussa opetetaan kaikesta vähän, joten syvempi ymmärrys alasta on tullut nimenomaan työn kautta.

Automatisoitu ja huoltovarma jakelujärjestelmä on perinpohjaisen suunnittelun tulos

Yllättävintä Ossille oli, miten automatisoitu Turun Seudun Veden tekopohjavesijärjestelmä on ja miten montaa eri asiaa pitää valvoa ja ottaa huomioon prosessissa. Myös puhdistusprosessin ja jakelujärjestelmän huoltovarmuus sekä jatkuva toiminnan kehittäminen on tehnyt Ossiin vaikutuksen: Vesihuoltoala on suuri kokonaisuus, jota pyörittää pieni ryhmä ihmisiä, joilla on laajaa tekniikan osaamista. Näiden tekijöiden avulla Turun seudun talousvesi pysyy korkealaatuisena ja sen jakelu keskeytymättömänä.

– Olen joka kesä hahmottanut yhä paremmin, miten monta eri asiaa vedenpuhdistuksessa ja jakelussa pitää ottaa huomioon ja on todella vaikuttavaa, miten tarkkaan tekopohjavesijärjestelmä on suunniteltu. Pohjaveden imeytys ja otto, painovoimaiset 60 km pituiset siirtolinjat, sähköä tuottava turbiini, prosessin ohjaus ja valvonta ovat hyviä esimerkkejä ympäristöystävällisistä ja kestävistä ratkaisuista, hän toteaa.

Vesihuoltoala on osa kriittistä infrastruktuuria ja huoltovarmuutta.  Ala tarjoaa töitä, jotka jatkuvat taloussuhdanteista huolimatta. Lisäksi alalle on tyypillistä, että työsuhteet ovat pitkiä. Alan jatkuvasti uudistuessa ja kehittyessä myös Turun Seudun Vesi Oy pitää huolta henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä erilaisten koulutusten ja projektien avulla.

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top