Maailman vesipäivä 22.3.2021

WWD-GENERIQ-CMJN_square_Finnish

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä , sekä lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomessa on vettä enemmän kuin tarpeeksi, emmekä edes tule ajatelleeksi sitä. Suomalainen käyttää vettä yli 155 litraa päivässä. Vettä tulee hanasta aina, eikä kuluttajalle tule välttämättäm mieleen, mistä vesi tulee ja miten veden tulo on turvattu.

Tämän vuoden Maailman vesipäivä -kampanjassa ihmisiä ympäri maailmaa kehotetaan jakamaan tarinoitaan sosiaalisessa mediassa vastaten mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitä vesi merkitsee minulle?

Millä tavalla vesi vaikuttaa minun kulttuurin käytäntöihin?

Mihin käytän eniten vettä?

Mikä tulee olemaan veden rooli minun tulevaisuudessa?

 

Turun Seudun Vesi Oy turvaa laadukkaan veden tuotannon ja toimittamisen toiminta-alueellaan

Turun seudun Vesi Oy toteuttaa toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen periaatteita, joista tärkeipänä periaatetta numero 6:  Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.  Turun Seudun Vesi Oy turvaa vedensaannin kaikissa oloissa toimintavarmalla tuotantojärjestelmällä, jossa moitteeton juomaveden laatu varmistetaan useassa puhdistusprosessin vaiheessa. Yhtiö varautuu sekä tuottamaan että toimittamaan vettä myös poikkeustilanteissa. Turun seudun vesi tuotetaan Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella ja sitä tuotetaan 300 000 kuluttajan tarpeisiin sekä elinkeinoelämän käyttöön yhdeksän osakaskunnan alueelle. Lue lisää Turun seudulle tulevan veden matkasta Koekamäenjoesta hanaan asti. 

#Water2me
#WorldWaterDay

Vesipäivien viralliset nettisivut:

http://worldwaterday.org

http://www.ykliitto.fi

 

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top