Puhdasta vettä ympäristön ehdoilla

Turun seudun vesihuollon-prosessikaavio_06062023 jpg

Kestävän kehityksen mukaista vesihuoltoa Turun seudulla – Turun seudun vesihuollon toimijat tuottavat puhdasta vettä ympäristön ehdoilla.

Turun Seudun Vesi Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy tarjoavat vesihuoltopalveluja ympäristölle kestävällä tavalla. Vesihuoltoketju tuottaa korkealaatuista vettä luonnonmukaisesti, huolehtii jäteveden turvallisesta viemäröinnistä ja puhdistaa jäteveden vähintään ympäristöluvan määräysten mukaisesti.

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa puhdasta korkealaatuista vettä luonnollisesti tekopohjavesijärjestelmän avulla ja toimittaa talousveden seitsemän osakaskuntansa kuluttajille ja teollisuudelle. Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on yksi suurimpia juomavettä tuottavia tekopohjavesilaitoksia maailmassa.Turun Seudun Veden tekopohjavesilaitos on saanut maailmanlaajuista tunnutusta Unescolta, joka vuonna 2021 julkaistussa tekopohjavettä koskevassa tutkimuksessa totesi laitoksen tuottavan laadultaan maailman ensiluokkaisinta vettä.

Turun Vesihuolto Oy huolehtii Turun kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkoston kunnossapidosta, liittymisestä, sopimuksista, laskutuksesta, neuvonnasta ja muista vesihuoltopalveluista. Yhtiö pyrkii aktiivisesti pienentämään yhtiön toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja suojelemaan vesistöjä.

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee omistajiensa, 14 Turun seudun kunnan jätevedet. Laitos on puhdistustulostensa ja tehokkuutensa osalta jätevedenpuhdistuksen huippulaitoksia Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 % puhdistustehoon (vaatimus 95 %) ja typenpoistoteho on yli 80 % (vaatimus 75 %).

www.turunvesihuolto.fi
www.turunseudunpuhdistamo.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top