Virttaankankaan tekopohjavesilaitos 10 vuotta

Imeytysaltaat Virttaankankaalla

Virttaankankaan tekopohjavesilaitos otettiin tuotantokäyttöön 13.12.2011 ja laitos on siitä lähtien tuottanut talousvettä Turun seudun asukkaille ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tekopohjavesijärjestelmän myötä Turun seudulla käytettävän veden laatu on parantunut ja vesihuolto taattu vuosikymmeniksi eteenpäin.

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia osakkaiden talousveden hankinnasta. Se on jo yli 40 vuoden ajan suunnitellut ja kehittänyt Turun seutukunnan vesihuoltoa.

Tekopohjavesihanke on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi. Nykyään Turun Seudun Vesi on Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle.

Tekopohjavesilaitoksen rakentamista edelsivät alueen perinpohjaiset tutkimukset

Ennen tekopohjavesilaitoksen rakentamista suoritettiin Virttaankankaalla perinpohjaiset arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista. Tekopohjavesilaitoksen vaikutusta ympäristöön on tarkkailtu myös koko laitoksen toiminnan ajan.  Lisäksi tekopohjavesilaitoksen rakentamista edelsivät kattavat Virttaankankaan maaperän geologiset ja hydrogeologiset tutkimukset ja isotooppitutkimukset koskien sekä Virttaankankaan pohjavettä että Kokemäenjoen jokivettä.

-Laitoksen toiminta pohjautuu perusteelliseen maaperän ja pohjavesiesiintymän geologiseen tutkimukseen ja mallinnukseen sekä veden laadun tutkimukseen. Veden tuotanto- ja jakelujärjestelmä on tarkkaan valvottu ja kontrolloitu nykyaikaisen teknologian avulla aina raakaveden otosta kuluttajan hanaan asti, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Mittava ja ainutlaatuinen urakka

Tekopohjavesijärjestelmän rakentaminen alkoi vuonna 2007 ja se saatiin päätökseen vuonna 2011.

Rakennusprojektissa toteutettiin kaikki tekopohjavesijärjestelmän osat Kokemäenjoen vedenottamolta Saramäen kalliosäiliöön saakka. Vuonna 2019 järjestelmä täydentyi vielä Saramäki—Parolanpuisto -runkovesijohdolla, jonka avulla Turun Seudun Vesi palvelee alueen asukkaita yhä kattavammin ja varmistaa vesihuollon toimintavarmuuden entistä paremmin. Veden siirtolinjaa rakennettiin yli 90 kilometriä Huittisista Saramäkeen. Siirtolinja muodostuu 13 000 yksittäisestä sg-valurautaputkesta. Jokainen 1200 mm halkaisijaltaan oleva putki painaa noin 4 500 kiloa ja on hieman yli 8 metriä pitkä. Lisäksi rakennettiin Saramäestä Halisten vesilaitokselle 10 km pitkä siirtolinja.

Tekopohjavesihanke on saanut tunnustusta maailmalla

YK:n Unescon tekopohjavettä koskevassa kirjassa ”Managing Aquifer Recharge – A Showcase for Resilience and Sustainability” Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on nostettu yhdeksi maailman laadukkainta talousvettä tuottavista tekopohjavesilaitoksista. Vesilaitos sijoittui julkaisussa maailman kolmen suurimman juomavettä tuottavan tekopohjavesilaitoksen joukkoon, erityisesti parhaimmat tulokset yhtiö sai veden laatua vertaavissa ja kestävää kehitystä mittaavissa arvioinneissa. Edellisten lisäksi kirjaan sisältyi tekopohjavesilaitosten tuottaman veden hintavertailu, jossa länsimaisena vesilaitoksena Turun Seudun Vesi Oy sijoittui hinnoittelussaan keskivaiheille. Edellinen vastaava Unescon kansainvälinen julkaisu pohjavesivarojen kestävän käytön indikaattoreista tehtiin vuonna 2006. Myös silloin Virttaankankaan tekopohjavesihanke oli suunnitteluvaiheessa olevana tutkimuskohteena mukana julkaisussa.

Lisäksi Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on ollut aiheena useissa väitöskirjatutkimuksissa, pro gradu -töissä ja muissa opinnäytetöissä.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top