Turun Seudun Vesi 50 vuotta: Seudullisen vesihuollon kehittäjä on myös Suomen toiseksi suurin vedentuottaja

imeytysallas_puut_turun_seudun_vesi

Vuoden 2024 joulukuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta Turun Seudun Vesi Oy:n perustamisesta. Yhtiö perustettiin selvittämään uusia tuotanto- ja toimintamalleja Turun seutukunnan vesihuoltoon. Nykyään yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö tuottaa ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä Turun seudun 300 000 asukkaalle ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja on tiiviissä yhteistyössä muiden alueen vesihuoltotoimijoiden kanssa.

Turun seudulla on ollut haasteena lisätä juomaveden määrää ja löytää laadullisesti hyvää raakavettä juomaveden tuotantoon ja jakeluun jo 1900-luvun alusta lähtien. Turun Seudun Vesi Oy perustettiin joulukuussa 1974 löytämään ratkaisu näihin ongelmiin.  Ratkaisuksi yhtiö esitti tekopohjaveden tuottamista Virttaankankaalla. Raakavetenä oli aluksi tarkoitus käyttää Pyhäjärven vettä, mutta ehdotus kaatui Turun kaupunginvaltuuston päätökseen vuonna 1993. Vuosituhannen vaihteessa raakaveden lähteeksi valittiin Pyhäjärven sijasta Kokemäenjoki ja tekopohjavesijärjestelmän toteuttaminen käynnistyi.

Tekopohjavesilaitoksen suunnitteluvaiheessa 2000-luvun alussa käytettiin hyväksi uusimpia tutkimusmenetelmiä sekä kansainvälistä huippuosaamista. Yli 100 kilometrin mittaisen veden tuotanto- ja jakelujärjestelmän rakentaminen valmistui vuonna 2011 ja sitä on täydennetty myöhemmin Saramäki-Parolanpuisto—runkovesijohdolla, joka vihittiin käyttöön vuonna 2019. Seuraava merkittävä investointi järjestelmään on Halisten uuden varavesilaitoksen rakentaminen, minkä avulla yhtiö pystyy vastaamaan sekä ympäristöluvan velvoitteeseen että nykyisen maailmantilanteen edellyttämään varautumisen tasoon.Tekopohjavesijärjestelmän tuotantoprosessia ohjataan alueesta tehdyn kolmiulotteisen rakennemallin ja pohjaveden virtausmallin avulla. Perusteelliset tuotannonohjausjärjestelmät takaavat, että veden tuotanto on kustannustehokasta ja toimintavarmaa. Lisäksi järjestelmä on suunniteltu kestämään vähintään 100 vuotta.

– Tänä vuonna juhlistamme vuosikymmenten ajan Turun seudun vesihuoltoon vaikuttanutta yhtiötä, joka edustaa alansa huippua niin Suomen mittakaavassa kuin kansainvälisestikin. Tähän emme olisi päässeet ilman asiantuntevaa ja osaavaa henkilökuntaa, jota haluan erityisesti kiittää.
Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ohjannut toimintaamme yhtiön perustamisesta lähtien. Toisena merkitsevänä tekijänä toiminnassamme on kuntarajat ylittävä yhteistyö vesihuollon toimijoiden kanssa, jota parannamme vuosi vuodelta, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Tekopohjavettä on nyt nautittu Turun seudulla jo yli vuosikymmenen ajan. Tekopohjavesijärjestelmä on toimintansa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana saanut kansainvälistä tunnustusta tuotetun veden laadusta ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastaan. Unescon vuonna 2021 julkaisemassa tekopohjavettä koskevassa kirjassa nostettiin Turun Seudun Veden Virttaankankaan tekopohjavesilaitos maailmanlaajuisesti vedentuotannon malliesimerkiksi. Tekopohjavesilaitos tuottaa julkaisun mukaan laadultaan erinomaista ja kestävän kehityksen periaatteella tuotettua vettä ja on suurimpien juomavettä tuottavien tekopohjavesilaitosten joukossa. Tekopohjavettä juomavedeksi tuottavista laitoksista yhtiön tekopohjavesilaitos on Pohjoismaiden suurin.

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top