Turun Seudun Vesi Oy osallistuu Suomen suurimpaan yritysten ja viranomaisten kyberturvallisuusharjoitukseen

tieto 22

TIETO 22 -harjoituskokonaisuus kehittää yritysten jatkuvuudenhallintaa, varautumista ja kriisiviestintää kyberhäiriötilanteissa sekä useiden toimialojen yritysten kestävyyttä kyberhyökkäysten varalta.

Turun Seudun Vesi osallistuu TIETO 22 -harjoitukseen, joka on vuoden 2022 aikana toteutettava laaja kyberturvallisuusharjoitus. Harjoituksen organisoinnissa ovat mukana Huoltovarmuuskeskus, Digipooli ja Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Vastaavia harjoituksia on järjestetty Suomessa joka toinen vuosi jo 1980-luvun lopusta lähtien. Turun Seudun Vesi on mukana harjoituksissa ensimmäistä kertaa.

Tieto 22 -harjoitus keskittyy tällä kertaa finanssisektorille ja palveluihin, joita finanssiala tuottaa muulle yhteiskunnalle. Harjoituksessa kehitetään harjoittelijoiden varautumista ja erityisesti yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken häiriötilanteissa. TIETO22 koostuu koulutuspäivistä, osallistujille annetuista tehtävistä sekä syyskuussa 2022 järjestettävästä laajasta harjoituksesta, jossa simuloidaan toimintaa kyberhäiriötilanteessa.

Harjoitukseen osallistuu yrityksiä laajasti eri aloilta sekä keskeisiä palvelutuottajia tele- ja ICT-, vartiointi- ja media-aloilta. Harjoitukseen osallistuvat myös toimialoista vastaavat viranomaiset. Turun Seudun Vesi on huoltovarmuuskriittinen toimija ja osallistuminen laajaan kyberturvallisuusharjoitukseen oli selviö. Yhtiön tärkeimmät toiminnot ovat pitkälle automatisoituja, joten digitalisuuden merkitys on Turun Seudun Veden toiminnassa erittäin korkea. Verkkoasioita hoitavat asiaan vihkiytyneet ammattilaiset ja yhteistyökumppanit. Laitejärjestelmätoimittajien tietoturvatasoon on paneuduttu jo hankintavaiheessa. Osallistuminen näihin harjoituksiin eri yhteistyötahojen kanssa on erinomaista harjoitusta mahdollisen kriisin varalle.

Lue lisää aiheesta: TIETO22 testaa yhteistoimintaa laajassa maksuliikennehäiriössä – Huoltovarmuuskeskus

@Digipooli
@varmuudenvuoksi

#TIETO22 #Digitaalinenturvallisuus #resilienssi #turunseudunvesi

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top