Turun seudun vesiosaaminen on edustettuna YK:n vesikonferenssissa 22.-24.3.2023

22-00005a_UN2023_WaterConference_Logo_E

Historiallisen YK:n Vesikonferenssin yhtenä tavoitteena on edistää hallinnollisten rajojen ylittävää vesiyhteistyötä sekä kannustaa erilaisia toimijoita sitoutumaan tekoihin veden kestävän käytön puolesta. Turun Seudun Veden kuntarajat ylittävä tuotanto- ja jakelujärjestelmä tuodaan konferenssissa esille malliesimerkkinä vesivarojen kestävän kehityksen mukaisesta käytöstä.

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo on kutsuttu Suomen YK:n vesikonferenssin valtuuskuntaan edustamaan Suomen ja Turun seudun ainutlaatuista vesiosaamista New Yorkissa. Hän on ainoa vesihuoltolaitosten edustaja YK:n vesikonferenssiin lähtevässä kokoonpanossa. Artimo on lisäksi kutsuttu Suomen Washingtonin suurlähetystön järjestämään Creativity and Innovation Behind Clean Water -tilaisuuteen panelistiksi, kertomaan Suomen vesivarojen kestävästä käytöstä sekä tieteen ja teknologian merkityksestä vesivarojen käytössä. Tilaisuudessa keskustellaan vesialan innovaatioista ja kilpailukyvystä tieteen ja taiteen sekä julkisen ja yksityisen sektorin näkökulmista.

YK:n vuoden 2023 vesikonferenssin yhtenä tavoitteena on edistää maiden, kuntien ja kaupunkien rajoja ylittävää vesiyhteistyötä

YK:n vesikonferenssi on viimeksi järjestetty vuonna 1977. Tänä vuonna 22.-24.3. New Yorkissa vietettävän historiallisen vesikonferenssin aiheena on mm. kestävän kehityksen mukainen veden tuotanto sekä hallinnollisten alueiden rajat ylittävä vesiyhteistyö. Konferenssin tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia YK:n tavoitteita ja erityisesti tavoitetta 6, jossa on sitouduttu tarjoamaan kaikille puhdas vesi ja sanitaatiopalvelut vuoteen 2030 mennessä. Konferenssin yhtenä teemana ja tavoitteena on edistää globaalia, maiden kuntien ja kaupunkien rajoja ylittävää vesiyhteistyötä. Turun seudulla laaja maantieteellinen vesiyhteistyö on toteutunut jo toistakymmentä vuotta. Tekopohjaveden tuotanto ja jakelujärjestelmä sekä jätevedenpuhdistus ulottuvat 14 kunnan alueelle. Turun seudun kuntarajat ylittävä kestävän kehityksen mukainen vedentuotanto- ja jakelujärjestelmä on saanut maailmanlaajuista tunnustusta Unescon tekopohjavesijulkaisussa vuonna 2021, ja tunnustus saa jatkoa nyt, kun järjestelmää voidaan esitellä esimerkkinä YK:n vesikonferenssissa.

Turun Seudun vesiosaamisen innovaatiot ja kilpailukyky malliesimerkkinä kokonaisvaltaisesta vesivarojen käytöstä ja hallinnasta

Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo on kutsuttu Suomen Washingtonin suurlähetystössä pidettävään veden innovaatioita ja veden tuoman yhteiskunnan kilpailukyvyn edistämistä käsittelevään tilaisuuteen panelistiksi kertomaan Suomen vesivarojen kestävästä käytöstä sekä tieteen ja teknologian merkityksestä vesivarojen hallinnassa.
Suomen Washingtonin suurlähetystössä 21.3.2023 järjestettävä Creativity and Innovation Behind Clean Water – tapahtuma toteutetaan yhtenä YK:n vesikonferenssin sivutapahtumista. Erityisesti tilaisuudessa paneudutaan Yhdysvaltojen ja Suomen vesivarojen tilanteeseen. Tapahtuman veden innovaatioita koskevaan paneelikeskusteluun saivat kutsun Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo, Kemiran Yhdysvaltain toimintojen teollisuuden ja veden myynnin yksikön varatoimitusjohtaja Michael Cavallero sekä DC Waterin innovaatiojohtaja Robert Bornhofen. Tilaisuuden aikana keskustellaan muissa paneelikeskusteluissa mm. tieteen, taiteen ja kulttuurin osuudesta vesivarojen kestävän käytön edistämisessä.
– Turun Seudun Veden kestävän kehityksen mukainen veden tuotanto ja jakelu perustuu luonnossakin esiintyvään tekopohjavesijärjestelmään. Luontoa kunnioittavan veden tuotantojärjestelmän kehittäminen ei olisi ollut mahdollista ilman alueen perusteellista tieteellistä tutkimusta ja geologista mallintamista. Lisäksi järjestelmä hyödyntää alan huipputeknologiaa. On hienoa päästä kertomaan tästä tuotantomenetelmästä, jota voisi hyödyntää myös muualla maailmassa, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö. Yhtiö tuottaa päivittäin 65 000 kuutiota laadukasta juomavettä 300 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle Turun seudulle sekä takaa toiminnallaan kasvavan alueen vesivarat pitkälle tulevaisuuteen. Se on Suomen suurin tekopohjavesilaitos ja Suomen toiseksi suurin juomavesilaitos. Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueelleen tuottamalla jatkuvasti korkealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

YK:n vesikonferenssi (UN 2023 Water Conference) järjestetään 22.-24.3.2023 ensimmäisen kerran lähes 46 vuoteen. New Yorkissa järjestettävä vesikonferenssin päätavoitteena on edistää veteen liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tällä hetkellä kestävän kehityksen tavoite 6. (puhdas vesi ja sanitaatio) ei toteudu suuressa osassa maailmaa. Vesi on kuitenkin yksi kriittinen menestystekijä niin ihmisille kuin yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Yhtenä Vesikonferenssin tavoitteena on edistää kuntien ja kaupunkien sekä maiden rajat ylittävä vesiyhteistyö. Tämä toteutuu Turun seudun kuntien veden tuotannon – ja jakelujärjestelmän avulla ja ulottuu myös jätevedenpuhdistukseen. Turun seudun vesiosaaminen on YK:n konferenssissa esillä malliesimerkkinä kokonaisvaltaisesta seudullisesta vesivarojen hallinnasta.  Lue lisää: UN 2023 Water Conference | Department of Economic and Social Affairs  

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top