Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on tuottanut kaiken Turun seudun talousveden jo 10 vuoden ajan

Virttaankangas tekopohjavesilaitos_01

Tekopohjaveden täysimittainen veden toimitus Turun seudun asukkaille ja elinkeinoelämälle alkoi 13.12.2013, ja siitä lähtien Halisten vesilaitos on toiminut Turun seudun vesihuollon varavesilaitoksena.

Tekopohjavesilaitoksen vedentuotannon noston myötä Turun Seudun Vesi nousi Suomen toiseksi suurimmaksi vedentuottajaksi, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Toimintansa ensimmäisen vuosikymmenen aikana Virttaankankaalla suodatetun tekopohjavesilaitoksen vesi on saanut maailmanlaajuista tunnustusta erinomaisesta laadustaan mm. Unescon tekemässä tekopohjavesilaitoksia koskevassa tutkimuksessa.  Turvallisen ja toimintavarman talousveden tuotannon ja jakelun lisäksi yhtiössä on  panostettu kestävän kehityksen, energiatehokkuuden ja vaihtoehtoisten energialähteiden pitkäjänteiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Veden jakelujärjestelmään sijoitettu sähköturbiini tuottaa osan vedentuotannossa käytettävästä sähköstä Virttaankankaalta painovoimaisesti tulevan veden virtausta hyödyntäen. Turbiinin tuotto vastaa sadan nelihenkisen sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Yhtiön esikäsittelylaitokselle rakennettiin vuonna 2021 n. 1400 aurinkopaneelin suuruinen aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuotto on noin 530 000 – 540 000 kWh/vuosi.

Tekopohjavesilaitoksen toiminta-alueen pohjaveden pinnat ja lähdevirtaamat on palautettu ennen vedenottoa vallinneelle tasolle ja tekopohjavesilaitoksen toiminnan vaikutuksia luontoon seurataan jatkuvasti. Perinteisiin vesilaitoksiin verrattuna tekopohjavesilaitoksen prosessissa tarvitaan huomattavasti vähemmän kemikaaleja. Tarvittaessa Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella tuotetun veden määrää voidaan edelleen nostaa luonnon ehdoilla ja ympäristöä kunnioittaen.

Voit tutustua veden matkaan virtuaalikierroksella tästä linkistä.

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top