Hiilidioksidi alentaa veden pH-arvoa tehokkaasti

Hilidioksidin mittauslaitteisto
Hilidioksidin mittauslaitteisto

Turun Seudun Vesi on testannut menetelmää, jolla hiilidioksidin avulla alennetaan veden pH:ta tehokkaasti ja turvallisesti tehokloorausta vaativissa poikkeustilanteissa.

Virttaankankaan harjuhiekan sisältämän kalsiittimineraalin ansiosta Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama tekopohjavesi on pH-arvoltaan luontaisesti korkea. Veden pH on 8,5. Verkostoon johdettavan veden korkea pH on tärkeä ominaisuus talousvedelle, koska emäksinen vesi on vähemmän korroosiota aiheuttavaa ja siten pidentää huomattavasti vesijohtoverkoston käyttöikää. Koska Virttaankankaalla tuotetun veden pH-arvo on korkea, sitä ei tarvitse keinotekoisesti nostaa ennen verkostoon johtamista. Pohjaveden korkea pH on Suomen olosuhteissa harvinaista.

Korkea pH-arvo on kuitenkin haasteellinen, mikäli verkosto täytyy desinfioida tehokloorauksen avulla verkoston saastumistapauksissa. Kloorin desinfiointiteho heikkenee selvästi, jos veden pH on yli 7,5.

Testeissä erinomaisia tuloksia

Syksyllä 2020 Turun Seudun Vesi Oy selvitti yhdessä Naantali vesihuoltolaitoksen ja Oy Linde Gas Ab:n kanssa tavan, jolla veden pH:ta voidaan laskea riittävästi tehokloorausta vaativassa tilanteessa. Testattavaksi menetelmäksi valittiin pH:n säätö hiilidioksidin avulla.

Menetelmää testattiin syöttämällä hiilidioksidikaasua vesijohtoverkoston runkoverkkoon. Koetulosten perusteella hiilidioksidi alensi veden pH:ta riittävässä määrin, jotta verkoston tehoklooraus kriisitilanteessa voidaan tehokkaasti toteuttaa. Hiilidioksidi todettiin myös turvalliseksi – se ei huononna juomaveden laatua. Lisäksi menetelmä on suhteellisen helppokäyttöinen.

– Erinomaiset testitulokset ilahduttivat koko testiryhmää. Nyt meillä on tiedossa toimiva menetelmä, jolla veden pH voidaan väliaikaisesti poikkeustilanteissa laskea. Suuret kiitokset Naantalin vesihuollolle ja Oy Linde Gas Oy:lle testin käytännön järjestelyistä, iloitsee Turun Seudun Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Osmo Puurunen.

Hiilidioksidi merkkiaineena

Syksyllä 2021 Raision Haunisissa vesijohtoverkkoon syötettävää hiilidioksidia testattiin uudessa sovelluksessa. Hiilidioksidia käytettiin ensimmäistä kertaa merkkiaineena, jolla pyrittiin tarkastelemaan verkostokarttojen paikkansapitävyyttä keskenään risteävien putkilinjojen osalta.

Raision tutkimuskohteessa on kaksi rinnakkaista isoa runkolinjaa, jotka risteävät toistensa kanssa moneen kertaan. Ennen tehtyä testiä ei voitu olla varmoja siitä, mitkä venttiilit kuuluvat millekin johdolle eri kohdissa runkoverkkoa. Lisäksi oli epäselvää, onko runkolinjojen välillä mahdollisesti auki olevia poikkiyhteyksiä.

– Hiilidioksidia syötettiin toiseen runkolinjoista ja pH-mittauksen avulla voitiin seurata ja tunnistaa putkilinja, jossa veden pH oli laskenut hiilidioksidin vaikutuksesta. Veden pH:n muutos oli mittauspisteissä selvä. Runkojohdossa, johon hiilidioksidia oli syötetty, veden pH laski 8,3:sta 7,2:een, Puurunen sanoo.

Kyseessä on uraauurtava tutkimus, sillä hiilidioksidia ei tiettävästi ole aiemmin käytetty aikaisemmin verkoston tehokloorauksen yhteydessä tai merkkiaineena.

 

 

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top