Halisten uuden varavesilaitoksen rakennuttamisen kilpailutus on käynnistynyt

Havainnekuva Halisten uudesta varavesilaitoksesta
Havainnekuva Halisten uudesta varavesilaitoksesta

Turun Seudun Vesi Oy kilpailuttaa Halisten uuden varavesilaitoksen rakennuttamispalvelut sisältäen projektinjohdon, valvonnan sekä turvallisuuskoordinaattorin palvelut.

Ympäristöluvan velvoitteen mukaisesti Turun Seudun Vesi on ylläpitänyt Turun kaupungin vanhaa Halisten vesilaitosta. Kyseinen laitoskokonaisuus on kuitenkin teknisen käyttöikänsä päässä.  Halisten nykyinen varavesilaitos korvataan rakentamalla samalle laitosalueelle uusi varavesilaitos. Uusi laitos rakennetaan vastaavaan käyttötarkoitukseen kuin nykyinen, joten se varaudutaan ottamaan käyttöön vain ensisijaisena vedentuotantojärjestelmänä toimivan tekopohjavesijärjestelmän vikatilanteissa. Muina aikoina laitos on käyttövalmiudessa, joka varmistetaan määrävälein suoritettavin koekäytöin (nk. ylläpitokäyttö).  Sopimus rakennuttamispalveluista on tarkoitus allekirjoittaa viipymättä hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Työt käynnistyvät välittömästi. Sopimus on voimassa, kunnes hanke on saatettu loppuun ja urakoiden takuuaikojen velvoitteet ovat päättyneet.

Lue lisää kilpailutuksesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/2623/enotice/3069/

Hankintamenettelyyn liittyvät määräajat:

Kysymysteen liittyvä määräaika: 15.1.2024 klo 10.00

Osallistumishakemusten määräaika: 22.1.2024 klo 10.00

Lue hankkeesta lisää: https://turunseudunvesi.fi/uutinen/turun-seudun-veden-uuden-varavesilaitoksen-rakentamishanke-etenee/

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top