Turun Seudun Veden uuden varavesilaitoksen rakentamishanke etenee

Havainnekuva Halisten uudesta varavesilaitoksesta
Havainnekuva Halisten uudesta varavesilaitoksesta

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmä tuottaa hyvälaatuista talousvettä n. 300 000 Turun seudun asukkaalle ja teollisuudelle. Korkeimman hallinto-oikeuden myöntämässä tekopohjavesijärjestelmän ympäristöluvassa on määrätty, että yhtiön tulee toteuttaa veden tuotannon varajärjestelmä poikkeustilanteita varten.

Ympäristöluvan velvoitteen toteuttamiseksi Turun Seudun Vesi on ylläpitänyt Turun kaupungin vanhaa Halisten vesilaitosta. Kyseinen laitoskokonaisuus on kuitenkin teknisen käyttöikänsä päässä. Tämän seurauksena yhtiö on tehnyt kuluneiden vuosien aikana lukuisia selvityksiä uuden varavesijärjestelmän parhaasta toteutusmallista.

Merkittävä parannus varautumisen tasoon

Uuden varavesilaitoksen investoinnilla Turun Seudun Vesi pystyy vastaamaan sekä ympäristöluvan velvoitteeseen että nykyisen maailmantilanteen edellyttämään varautumisen tasoon.

Turun Seudun Veden osakkaat ovat 11.5.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa päättäneet yksimielisesti viedä Halisten uuden varavesilaitoksen hanketta eteenpäin. Hankkeen kustannusarvio on n. 62,25 miljoonaa euroa ja asia etenee kuluvan vuoden aikana kuntien valtuustoille, joilta tarvitaan takauspäätökset yhtiön tarvitsemille lainoille. Lainojen takauksia haetaan yhteensä 68,5 miljoonan euron lainasummalle. Varalaitoksen rakentamisen arvioidaan alkavan aikaisintaan vuoden 2024 aikana.

– Hankkeen toteutuksen jälkeen pystymme tuottamaan koko seudulle ja kaikille osakaskunnille talousvettä toisistaan riippumattomista raakavesilähteistä. Lisäksi molemmat veden tuotantojärjestelmät sisältävät sähkön varavoimajärjestelmät, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Uuden varavesilaitoksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021

Turun Seudun Vesi aloitti uuden Halisiin sijoittuvan varavesilaitoksen toteutussuunnittelun vuoden 2021 alkupuolella. Toteutussuunnittelun yhteydessä yhtiö on neuvotellut hankkeen reunaehdoista mm. kaavoitus- ja pelastustoimen, museoviraston ja rakennusvalvonnan kanssa. Neuvotteluihin ovat osallistuneet myös Turun Vesihuolto Oy ja Turun kaupungin liikennesuunnittelu. Uusi varavesilaitos tulee sijoittumaan Halisiin vanhan vesilaitoksen kaavatontille. Laitos rakennetaan siten, että vanha varavesilaitos on toiminnassa koko rakentamisen ajan ympäristölupaehtojen mukaisesti. Varavesilaitos ottaa raakavetensä Aurajoesta, jonne tarvittaessa voidaan pumpata lisää vettä Paimionjoesta yhtiön omistaman Tarvasjoen pumppaamon avulla.

Havainnekuva Halisten uudesta varavesilaitoksesta

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top