Turun Seudun Vesi Oy rakentaa uuden veden tuotannon varalaitoksen Halisiin

Halisten varavesilaitos
Halisten varavesilaitos

Turun Seudun Vesi Oy rakennuttaa Halisten vesilaitoksen viereen uuden varalaitoksen. Nykyinen Halisten vesilaitos on Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen valmistumisesta (2011) lähtien toiminut Turun Seudun Vesi Oy:n veden tuotantojärjestelmän varalaitoksena. Nyt Turun seudun kattava veden tuotanto- ja jakeluverkosto täydentyy uudella modernilla varalaitoksella, joka on riippumaton tekopohjavesijärjestelmän veden lähteestä. Varalaitos turvaa talousveden tuottamisen ja verkostopaineen ylläpitämisen osakaskuntien alueella tarvittaessa.

 

Vanhimmilta osiltaan sata vuotta vanhan Halisten vesilaitoksen tekninen käyttöikä on tullut tiensä päähän ja Turun Seudun Vesi Oy rakennuttaa uuden varalaitoksen nykyisen laitoksen viereen. Ympäristölupaehtojen mukaisesti Virttaankankaan tekopohjavesilaitos tarvitsee varajärjestelmän, joka on riippumaton tekopohjavesilaitoksen veden lähteestä eli Kokemäenjoesta. Uusi varalaitos ottaa raakavetensä Aurajoesta, kuten nykyinen laitos tekisi tarvittaessa. Uusi varalaitos tulee Turun Seudun Vesi Oy:n omistukseen, tällä hetkellä yhtiö vuokraa Halisten vesilaitoksen tiloja Turun kaupungilta.

– Halisten uuden veden tuotannon ja jakelun turvaavan varalaitoksen rakentaminen osaksi tuotantojärjestelmää on ollut suunnitelmissa jo tekopohjavesilaitosta toteutettaessa ja varalaitos sekä täydentää, että varmentaa seudullisen veden tuotannon ja jakelun, mikäli Virtaankankaan tekopohjavesilaitosta ei syystä tai toisesta voisi käyttää, toteaa Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Varalaitoksen toteutussuunnittelu on käynnistynyt ja suunnittelutyön on kilpailutuksessa voittanut FCG Finland Oy. Suunnitteluvaihe kestää noin 1,5 vuotta ja varalaitoksen rakennusurakka kilpailutetaan suunnitteluvaiheen loppupuolella.

Turun Seudun Vesi Oy (TSV) on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia osakkaiden talousveden hankinnasta. Virttaankankaan tekopohjavesijärjestelmä on yhtiön toteuttama ratkaisu Turun seudun vesihuollon turvaamiseksi. TSV on Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle. Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti korkealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. www.turunseudunvesi.fi

Lue veden esikäsittelylaitokselle Huittisiin asennettavasta aurinkosähköjärjestelmästä.

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top