Maailman vesipäivä 22.3.2023

Nimetön suunn.malli (14)

Maailman vesipäivän vuoden 2023 teemana on kannustaa meitä jokaista nopeuttamaan omalla toiminnallamme muutosta, jotta kaikille voitaisiin taata turvallinen, puhdas vesi sekä toimiva sanitaatio ja hygienia. Pienilläkin veden kestävää käyttöä edistävillä teoilla on väliä.

Vuodesta 1992 lähtien on vietetty YK:n maailman vesipäivää maaliskuun 22. päivänä.  Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomi kuuluu maailman rikkaimpiin maihin, kun tarkastellaan vesivarantoja. Vesi onkin kriittinen menestystekijä niin ihmisille kuin koko elinkeinoelämälle. Sen sijaan edelleen n. 2 000 000 000 ihmistä elää ilman puhdasta vettä ja sanitaatiopalveluja.

Ole mukana muutoksessa

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Ohjelman yhtenä tavoitteena on taata kaikille puhdas vesi ja sanitaatiopalvelut vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoden maailman vesipäivä haastaa kaikki nopeuttamaan tavoitteen saavuttamista omaa toimintaa muuttamalla. Muutokseen kutsutaan valtioiden, yhtiöiden tai järjestöjen lisäksi jokaista yksin tai yhdessä oman yhteisönsä kanssa sitoutumaan toimiin, jotka edistävät vesivarantojen käyttöä ja hallintaa kestävällä tavalla. Sitoumuksen veteen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi voi rekisteröidä YK:n Water Action Agenda -lomakkeella. Rekisteröidyt ja hyväksytyt sitoumukset julkaistaan Water Action -verkkosivulla.

Miten voin edistää muutosta?

Vaikka Turun seudun vesihuoltoketjussa on kattavasti huomioitu veden kestävä kehitys, on myös henkilökohtaisilla valinnoilla merkitystä.

Voit esimerkiksi

  • Lyhentää suihkuaikaasi.
  • Lajitella ruoan biojätteeseen, eikä heittää sitä roskiin tai viemäriin.
  • Syödä lähi- ja kausiruokaa.

Tässä kattava vinkkilista, miten käyttää vettä kestävästi.

Lue lisää aiheesta ja esimerkkejä siitä, mitä sitoumuksia Euroopassa ja muissa maanosissa tehdään tavoitteen saavuttamiksesi: https://www.unwater.org/bethechange/

 

 

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top