Turun seudun vesihuoltoyhtiöt tarjoavat vesihuoltopalveluita ympäristölle kestävällä tavalla

kayta_vetta_kestavasti_kastelu

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt edustavat huippuosaamista suomalaisessa kunnallisessa vesihuollossa: Ne tuottavat turvallista vesihuoltoa ja vastaavat Turun ja muiden osakaskuntien ympäristöhaasteisiin edistäen toiminnallaan kestävää kehitystä sekä hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamista.

Turun Seudun Vesi Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy tarjoavat vesihuoltopalveluja ympäristölle kestävällä tavalla. Vesihuoltoketju tuottaa korkealaatuista vettä luonnonmukaisesti, huolehtii jäteveden turvallisesta viemäröinnistä ja puhdistaa jäteveden vähintään ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Yhtiöt pyrkivät vähentämään vesistöjen saastumista, minimoimaan haitta-aineiden päästöjä sekä lisäämään kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

Kestävän kehityksen mukaista vedentuotantoa

Turun Seudun Vesi Oy turvaa vedensaannin kaikissa oloissa toimintavarmalla tuotantojärjestelmällä, jossa moitteeton juomaveden laatu varmistetaan useassa puhdistusprosessin vaiheessa. Yhtiö on varautunut sekä tuottamaan että toimittamaan vettä myös poikkeustilanteissa. Turun seudun vesi tuotetaan tekopohjavesilaitoksella ja sitä tuotetaan 300 000 kuluttajan tarpeisiin sekä elinkeinoelämän käyttöön.

Tekopohjavesilaitoksen suunnitteluvaiheessa on käytetty hyväksi uusimpia tutkimusmenetelmiä ja kansainvälistä huippuosaamista. Tekopohjaveden tuotantoprosessia ohjataan alueesta tehdyn kolmiulotteisen rakennemallin ja pohjaveden virtausmallin avulla. Perusteellinen suunnittelu ja tuotanto-ohjausmenetelmät takaavat, että vedentuotanto on kustannustehokasta, toimintavarmaa ja  lisäksi tuotannolla pystytään vastaamaan kasvaviin asukasmääriin. Sekä vedentuotanto että jakelujärjestelmä on suunniteltu kestämään 100 vuoden ajan.

Tekopohjavettä tuotetaan luonnonmukaisin menetelmin. Tekopohjavesi syntyy kuten pohjavesikin, mutta prosessi on kontrolloitu ja nopeutettu. Esikäsitelty vesi imeytetään hiekka- ja soraharjuun, jossa se virtaa pohjavesimuodostumassa noin kolmen kuukauden ajan. Valmis tekopohjavesi pumpataan ja siirretään siirtolinjaa pitkin painovoimaisesti Saramäen kalliosäiliöön.

Tekopohjavesijärjestelmä on luonnonmukainen ja perinteisiin vesilaitoksiin verrattuna prosessissa tarvitaan huomattavasti vähemmän kemikaaleja, eikä matkan varrella vettä mene hukkaan. Tarpeen tullen järjestelmän avulla voidaan myös alueen pohjavesivarantoja täyttää.

Veden virtausvoiman ja aurinkoenergian hyödyntäminen omassa energiantuotannossa

Yhtiössä hyödynnetään veden liike-energiaa kalliosäiliöön rakennetun turbiinin avulla, joka säätää Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa.  Turbiinin tuottama teho riittää Saramäen kalliosta lähtevän veden verkostopumppaukseen, jolla tuotetaan verkostopaine Turun, Naantalin ja Raision alueille.

Lisäksi tänä vuonna Turun Seudun Vesi Oy:n esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa osan laitoksen tarvitsemasta sähköstä.  Myös veden lämmöntalteenoton hyödyntämistä on selvitetty. Yhdessä Turku Energian kanssa tehdyn esiselvityksen mukaan lämpöenergian talteenoton edellytykset voisivat täyttyä Halisten uuden varavesilaitoksen toiminnan yhteydessä ja tämä huomioidaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vaikka vesihuoltoketjussa on jo kattavasti huomioitu kestävä kehitys, voi myös veden kuluttaja käyttää vettä kestävästi. Syksyn mittaan julkaistaan veden kestävään käyttöön liittyviä vinkkejä Turun Seudun Veden  ja muiden vesihuoltoyhtiöiden nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Vinkit liittyvät arjen rutiineihin, joita jokainen voi toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa!

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

#hiilineutraali2029 #turku #kylmääki

Vieraile kampanjan kotisivuilla www.turku.fi/ilmasto

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top