Käyttöveden lämmöntalteenotossa ja jäähdytyksessä on potentiaalia

lammontalteenotto_tutkimus 3000x2000

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ) – hankkeen tuloksissa todettiin, että lupaavaksi osoittautuneen käyttöveden lämmön talteenoton tulosten yleistettävyys vaatii lisätutkimuksia ja enemmän mittausdataa.

Turun Seudun Vesi Oy oli mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa (Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ), jossa tutkittiin jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa vuosina 2021-2022. HSY:n yhteishankkeessa olivat mukava Turun Seudun Veden lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, T Helen Oy, Fortum ja Turku Energia. Muita yhteistyökumppaneita olivat Aalto, VTT, Fluidit Oy, AFRY sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankkeeseen ostettiin tutkimus- ja projektinhoitopalveluita.

Käyttöveden lämmöntalteenotto oli yksi osa hanketta ja tulokset osoittautuivat lupaaviksi, joskin asia vaatii lisätutkimusta ja enemmän mittaustuloksia. Hankkeen päähavainnot käyttöveden lämmöntalteenottoon liittyen oli, että lämmöntalteenotossa ja jäähdytyksessä on potentiaalia, joka on hyödynnettävissä ilman haittaa eri osapuolille, sillä verkostosimulaatioiden perusteella vesi saapuu kuluttajille pitkässä verkostossa joka tapauksessa lämpötilassa, joka on lähellä maaperän lämpötilaa.

– Energiatehokkuus ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen ovat turvallisen ja kestävän kehityksen mukaisen talousveden tuotannon ja jakelun lisäksi Turun Seudun Veden keskeisiä tavoitteita. Olemme yhteistyössä Turku Energian kanssa selvittäneet mahdollisuutta lämmöntalteenottojärjestelmän käyttämisestä osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää, ja saaneet näistä vastaavia tuloksia. Osallistuminen tähän hankkeeseen oli meille itsestäänselvyys ja vahvisti aikaisemmassa tutkimuksessa saamiamme tuloksia, kertoo toimitusjohtaja Aki Artimo, Turun Seudun Vesi Oy:stä.

Jäteveden lämmöntalteenottoa tutkiva hanke sai ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hankkeiden avustushaussa vuonna 2020.

Hankkeessa tuotetut raportit ja päätöswebinaarin esitykset ovat saatavissa hankesivuilta: hsy.fi/jatevesilampo

Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaisvaltainen tarkastelu on tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top