Kesätyön kautta mukaan työelämään

suominen_03

Turun ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskeleva Elli-Nora Suominen haki Turun Seudun Vedelle kesätöihin vuonna 2020 ja on jo toista kesää töissä taloushallinnon tehtävissä.

– Toimenkuvaani kuuluu avustavan kirjanpidon ja maksuliikenteen seurannan lisäksi muita toimistotehtäviä. Olen suuntautunut taloushallinnon alalle, joten tämä kesätyö vastaa opintojani. Työssäni parasta on mieluisat työtehtävät, mahtava työyhteisö ja että töihin on aina mukava tulla, kertoo Elli-Nora Suominen.

Turun Seudun Vesi Oy on yhdeksän Turun seudun kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia osakkaiden talousveden tuotannosta ja jakelusta.  Se on Suomen toiseksi suurin talousveden tuottaja ja toimittaa vuosittain noin 23 miljoonaa kuutiota vettä 300 000 asiakkaalle. Yhtiössä työskentelee 24 vesihuollon ammattilaista, josta seitsemän työskentelee hallinnon tehtävissä. Kesätyöntekijöitä yritykseen palkataan vuosittain muutama tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

-Kesätyöntekijöiden avulla varmistetaan välttämättömien toimintojen jatkuvuus kesälomakaudella, mutta kesätyöntekijän palkkaamisessa tärkeä osa on myös asian yhteiskunnallinen puoli. Haluamme omalta osaltamme olla mukana tarjoamassa nuorille mahdollisuuksia päästä mukaan työelämään, kasvattamassa alan ammattilaisia, sekä tuoda esille toimivan vesihuoltoalan tärkeää asemaa yhteiskunnassa ja alan moninaisia tehtäviä, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n hallintopäällikkö Mikko Laitinen.

Tutustu myös Ossi Koskimiehen kokemuksiin kesätyönteosta Turun Seudun Vedellä.

Vesihuoltoala on osa kriittistä infrastruktuuria ja huoltovarmuutta.  Ala tarjoaa töitä, jotka jatkuvat taloussuhdanteista huolimatta. Lisäksi alalle on tyypillistä, että työsuhteet ovat pitkiä. Alan jatkuvasti uudistuessa ja kehittyessä myös Turun Seudun Vesi Oy pitää huolta henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä erilaisten koulutusten ja projektien avulla.

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top