Liedon Nautelaan on perustettu Vesikosken luonnonsuojelualue

20230529_131147

Perustetun yksityisen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Alueen omistaa Turun Seudun Vesi Oy.

Varsinais-Suomen Ely -keskus on Turun Seudun Veden aloitteesta perustanut Liedon Nautelassa sijaitsevalle Vesikoski-nimiselle kiinteistölle yksityisen luonnonsuojelualueen. Vesikosken luonnonsuojelualueen koko on 5 hehtaaria (koko kiinteistön pinta-ala 12,5 ha) ja alue käsittää kiinteistön halkovan luonnontilaisen puron reuna-alueet. Puron lähiympäristössä esiintyy luonnon monimuotoisuudelle merkittävää tuoretta kangasmetsää.

Turun Seudun Vesi haki aluetta suojeluun osana valtion METSO-ohjelmaa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO-ohjelmalla turvaa metsien monimuotoisuutta ja sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

–  Luonnonsuojelualueen perustaminen on luonnollinen jatkumo kestävän kehityksen mukaiselle toiminnallemme. Toimintamme perustana on tuottaa puhdasta talousvettä luonnollisesti ja luonnon omaa kiertokulkua kunnioittaen, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Turun Seudun Vesi hoitaa kestävällä tavalla lähes 400 hehtaaria metsää, ja varmistaa metsän hiilinieluna toimimisen metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Tämän lisäksi Turun Seudun Veden tekopohjavesilaitoksen alue Virttaankankaalla on kaikille avointa ulkoilualuetta, ja tekopohjavesilaitos on mukautettu ympäröivään luontoon.

 

Lue lisää Turun Seudun Veden ympäristöteoista:  Turun Seudun Vesi Oy:n ympäristöteot – Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top