Turun Seudun Vesi Oy:n ympäristöteot

metsa_virttaa_2021

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa korkealaatuista vettä luonnonmukaisesti, vähentämällä vesistöjen saastumista, minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöjä, sekä lisäämällä kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

Kestävän kehityksen mukaista veden tuotantoa

Turun Seudun Vesi Oy turvaa vedensaannin kaikissa oloissa toimintavarmalla tuotantojärjestelmällä, jossa moitteeton juomaveden laatu varmistetaan useassa puhdistusprosessin vaiheessa. Yhtiö on varautunut sekä tuottamaan että toimittamaan vettä myös poikkeustilanteissa. Turun seudun vesi tuotetaan tekopohjavesilaitoksella ja sitä tuotetaan 300 000 kuluttajan tarpeisiin sekä elinkeinoelämän käyttöön.

Tekopohjavesilaitoksen suunnitteluvaiheessa on käytetty hyväksi uusimpia tutkimusmenetelmiä ja kansainvälistä huippuosaamista. Tekopohjaveden tuotantoprosessia ohjataan alueesta tehdyn kolmiulotteisen rakennemallin ja pohjaveden virtausmallin avulla. Perusteellinen suunnittelu ja tuotanto-ohjausmenetelmät takaavat, että veden tuotanto on kustannustehokasta, toimintavarmaa ja lisäksi tuotannolla pystytään vastaamaan kasvaviin asukasmääriin. Sekä vedentuotanto että jakelujärjestelmä on suunniteltu kestämään 100 vuoden ajan.

Tekopohjavettä tuotetaan luonnonmukaisin menetelmin. Tekopohjavesi syntyy kuten pohjavesikin, mutta prosessi on kontrolloitu ja nopeutettu. Esikäsitelty vesi imeytetään hiekka- ja soraharjuun, jossa se virtaa pohjavesimuodostumassa noin kolmen kuukauden ajan. Valmis tekopohjavesi pumpataan ja siirretään siirtolinjaa pitkin painovoimaisesti Saramäen kalliosäiliöön.

Tekopohjavesijärjestelmä on luonnonmukainen ja perinteisiin vesilaitoksiin verrattuna prosessissa tarvitaan huomattavasti vähemmän kemikaaleja, eikä matkan varrella vettä mene hukkaan. Tarpeen tullen järjestelmän avulla voidaan myös alueen pohjavesivarantoja täyttää.

Aurinkoenergian hyödyntäminen omassa energian tuotannossa

Turun Seudun Vesi Oy:n esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa osan laitoksen tarvitsemasta sähköstä.  Uusi aurinkosähkövoimala rakentuu yli 1300 kotimaisesta SALO®-aurinkopaneelista. Business Finland myönsi 20 % uusiutuvan energian investointituen hankkeelle. Energiatuki myönnetään hankkeille, joiden keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Järjestelmän kokonaisteho on noin 500 kilowattipiikkiä (kWp). Järjestelmän tuottamalla sähköllä esikäsitellään Kokemäenjoen vettä Huittisissa. Tämän jälkeen vesi johdetaan Virttaankankaalle imeytettäväksi ja sieltä edelleen Turun seudulle kalliosäiliöihin ja kulutukseen.

Veden liike-energian hyödyntäminen sähköntuotannossa

Hyödynnämme veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme. Saramäen kalliosäiliön uumenissa oleva turbiini säätää Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa. Suuremman siirtolinjan päähän sijoitettu sähköturbiini tuottaa osan vedentuotannossa käytettävästä sähköstä ja lisäksi turbiinin tuottama teho riittää Saramäen kalliosta lähtevän veden verkostopumppaukseen, jolla tuotetaan verkostopaine Turun, Naantalin ja Raision alueille.

Turbiinin keskimääräinen teho on jatkuvassa käytössä 200 – 250 kW (vesi virtaa 24/7). Saramäkeen lisätyt UV-desinfioinnit lisäsivät sähköntarvetta, jolloin turbiiniteho ei täysin riitä kaikkeen kalliosäiliön sähköntarpeeseen.

Veden lämmöntalteenoton hyödyntäminen kaukolämmössä

Tuottamamme tekopohjavesi on lämpimimmillään talvella poiketen pintavesilaitoksen tai pohjavesilaitoksen tuottamasta vedestä. Tekopohjaveden lämpötilaa voi olla mahdollista pudottaa 2-4 astetta talvikaudella ja hyödyntää kyseinen lämpö esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa lämmönvaihtimen avulla. Turku Energian kanssa tehdyn esiselvityksen mukaan lämpöenergian talteenoton edellytykset voisivat täyttyä Halisten uuden varalaitoksen toiminnan yhteydessä ja asia huomioidaan sen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn

Olemme mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa. Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn näkökulmasta. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2022 ja se on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta

Kestävällä tavalla hoidettua metsää

Hoidamme kestävällä tavalla lähes 350 hehtaaria metsää, ja optimoimme metsän hiilinieluna toimimisen metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Lisäksi tekopohjavesilaitoksen harjualue Virttaankankaalla on kaikille avoin ulkoilualue, ja laitos on mukautettu  luontoon.

 

Olemme mukana Turun kaupungin 1,5 asteen kampanjassa!

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

On myös hyvä muistaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta liiketoimintaa.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Vieraile kampanjan kotisivuilla www.turku.fi/ilmasto

#kylmääki #hiilineutraali2029

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top