Olemme sitoutuneet ilmastotyöhön

turun seudun vesi-17

Kestävä kehitys, energiatehokkuus ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen ovat turvallisen ja toimintavarman talousveden tuotannon ja jakelun lisäksi Turun Seudun Veden keskeisiä tavoitteita. Omalta osaltamme olemme vahvasti sitoutuneet ilmastotyöhön yhdessä Turun kaupungin ja 21 muun yrityksen ja toimijan kanssa liittymällä Turun kaupungin ilmastokaupunkisopimukseen.

Turun Seudun Vesi on ilmastositoumuksellaan mukana Turun kaupungin ilmastokaupunkisopimuksessa. Sopimuksen myötä toteutamme omassa toiminnassamme vahvaa ilmastotyötä yhdessä Turun kaupungin ja 21 muun toimijan kanssa. Olemme sopimuksessa sitoutuneet Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen mukaisiin toimenpiteisiin ja päästövähennyksiin sekä organisaation ilmastoteoista viestimiseen että ilmastotyön esikuvana toimimiseen. Turun ilmastojoukkueen toiminnassa olemme olleet mukana jo useamman vuoden ajan.

Juomavedentuotantomme on kestävää ja luonnonmukaista

Yhtiön strategian kulmakivenä on alusta lähtien ollut luonnonmukainen ja luontoa kunnioittava juomaveden tuotanto ja jakelu. Tekopohjavesijärjestelmän toiminta perustuu tuotantoalueen tarkkaan ymmärrykseen ja hallintaan, jossa Virttaankankaan harjun luontainen kyky puhdistaa imeytettyä vettä on saatu valjastettua tuotantokäyttöön. Tuotamme luontaisesti muodostuvan pohjaveden määrään verrattuna yli kymmenkertaisen määrän erittäin hyvälaatuista vettä samalta toiminta-alueelta, vaikka pohjaveden pinnat ja lähdevirtaamat on palautettu ennen vedenottoa vallinneelle tasolle. Perinteisiin vesilaitoksiin verrattuna tekopohjavesilaitoksen prosessissa tarvitaan huomattavasti vähemmän kemikaaleja, eikä vettä mene hukkaan matkan varrella.

Tuotamme päästötöntä energiaa

Tekopohjavesijärjestelmän avulla on mahdollista tuottaa päästötöntä energiaa veden siirtolinjan päässä olevan sähköturbiinin avulla. Turbiinin tuotto vastaa sadan nelihenkisen sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. Lisäksi yhtiön esikäsittelylaitokselle on rakennettu n. 1400 aurinkopaneelin suuruinen aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuotto on noin 530 000 – 540 000 kWh/vuosi.

Teemme yhteistyötä muiden vesihuollon toimijoiden kanssa vesihuollon kokonaisuuden optimoimiseksi

Turun seudulle on rakennettu vesihuollon toiminta-alueen kattava verkostomalli, joka sisältää kuntarajat ylittävät veden siirtolinjat ja seudullisen vedenjakelun. Tämä toiminta on mahdollista vesihuollon toimijoiden ja kuntien saumattomalla yhteistyöllä.

Hoidamme metsää kestävästi ja sitä suojellen

Yhtiön yli 400 hehtaarin metsäomaisuuden hoito toteutetaan kestävällä tavalla ja oikeilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä varmistetaan metsän hiilinieluna toimiminen. Lisäksi pyrimme suojelemaan luontoarvoltaan merkittäviä metsäalueita, joista viimeisimpänä Liedon Nautelaan on aloitteestamme perustettu Vesikosken luonnonsuojelualue. Tekopohjavesilaitoksen harjualue Virttaankankaalla on kaikille avoin ulkoilualue, jonka retkeily- ja hiihtoreitit on suurelta osin sijoitettu yhtiön omistamille maa-alueille.

Edistämme sähköistä ja hiilineutraalimpaa liikkumista

Yhtiö tarjoaa henkilökunnalleen mahdollisuuden tukea omalla toiminnallaan hiilineutraalin toiminnan toteutumista sähköisten työsuhdepolkupyörien ja sähköisiä ajoneuvoja tukevan latausinfrastruktuurin avulla.

Lue lisää Turun kaupungin ilmastosopimuksesta täältä.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top