Turun Seudun Vesi Oy tarjoaa työntekijöilleen polkupyöräedun

polkupyira

Uusi työsuhde-etu toteuttaa Turun Seudun Vesi Oy:n strategiaa ja arvoja, joissa kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen ovat keskeisessä asemassa yhtiön toiminnassa.

Vuoden 2021 alusta voimaan tullut lakimuutos koskien työsuhdepyörien verotusarvoa nosti verovapaan polkupyöräedun arvoa huomattavasti. Turun Seudun Vesi Oy:n työntekijöiden tekemästä aloitteen ja hallinnossa tehdyn selvitystyön jälkeen ovat yhtiön johto ja hallitus päättäneet antaa työntekijöille polkupyöräedun keväästä 2021 alkaen.

Polkupyöräedun tarjoaminen on linjassa yhtiön strategian ja arvojen kanssa, joita ohjaa kestävä kehitys ja ympäristön kunnioittaminen. Lisäksi yhtiö pyrkii toiminnallaan edistämään Turku hiilineutraaliksi 2030 -tavoitetta. Yhtiön tekopohjavesilaitoksen toiminnan alusta lähtien on veden virtauksesta syntyvällä energialla pumpattu juomavesi Turun, Raision ja Naantalin kulutukseen. Lisäksi veden esikäsittelylaitokselle Huittisiin on rakenteilla aurinkopaneelijärjestelmä, jolla on tarkoitus tuottaa energiaa laitoksen tarpeisiin.

Päätökseen vaikutti myös vallitseva epidemiatilanne, joka estää perinteisen tyky-toiminnan kuten liikunta- ja virkistyspäivien järjestämisen tai säännöllisen työntekijöiden joukkueurheilutoiminnan. Yhtiö toimii huoltovarmuuskriittisellä alalla, jossa tuotannon ja jakelun on toimittava aina, eikä huolto- ja kunnossapitotöitä voida toteuttaa etänä.

– Olen kiitollinen esimerkillisesti toimivasta henkilökunnasta, joka on joutunut kuluneen vuoden aikana joustamaan tässä uudessa tilanteessa. Epidemia ei ole vaikuttanut veden tuotantoon ja jakeluun Turun seudulla ja siitä voidaan kiittää ammattitaitoista ja muuntautumiskykyistä henkilökuntaamme. Tarjoamamme työsuhde-edun kautta haluamme motivoida, tukea ja auttaa henkilökuntaamme jaksamaan tänä haasteellisena aikana ja siitä eteenpäin, kiteyttää Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo.

Työntekijöiden oma aloite, verohallinnon uusi linjaus sekä yhtiön strategian ja arvojen toteutuminen sai johdon ja hallituksen oivaltamaan, että työsuhdepyörän tarjoaminen on erinomainen tapa kannustaa henkilöstöä ja osallistua samalla ilmastotalkoisiin.

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top