Turun Seudun Veden uusi luonnonsuojelualue turvaa Virttaankankaan ainutlaatuista harjumaisemaa ja harjuluontoa

Luonnonsuojelualue kankaanjarvi virttaa

Virttaankankaalle perustetun yksityisen luonnonsuojelualueen pinta-ala on n. 40 hehtaaria ja uudella suojelualueella juhlistetaan yhtiön 50 vuotista taivalta.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on Turun Seudun Veden aloitteesta perustanut Virttaankankaalla, Loimaalla sijaitsevalle Järvenkangas -kiinteistölle yksityisen luonnonsuojelualueen, joka kattaa noin 40 hehtaaria. Suojeltu alue kuluu Natura 2000 – verkostoon. Tämä tärkeällä pohjavesialueella sijaitseva yksityinen suojelualue on kolmas laatuaan samalla harjujaksolla. Uudella luonnonsuojelualueen perustamisella ei ole vaikutusta alueen olemassa oleviin retkeilyreitteihin. Uusi luonnonsuojelualue on ainutlaatuinen yhdistelmä pienestä Kankaanjärvestä ja sitä ympäröivästä jyrkästä, eroosioherkästä puustosta hiekkarinteessä sekä laajasta luonnon monimuotoisuudelle merkittävästä harjumännikköalueesta, josta osa on boreaalista luonnonmetsää.

Turun Seudun Veden hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä korostaa suojelualueen perustamisen merkitystä yhtiön kestävän kehityksen mukaiselle toimintalinjalle:

– Uuden luonnonsuojelualueen perustaminen on merkittävä askel yrityksemme kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa ja hanke on yksi yhtiön 50-vuotisjuhlatoimista. Tämä toimenpide vahvistaa edelleen sitoumustamme luonnon suojelemiseen ja kestävän kehitystä tukevan toiminnan toteuttamiseen, mikä on ollut toimintamme perusta alusta alkaen. Ylpeänä voimme todeta, että tämä ei ole ensimmäinen kohteemme metsäalueidemme monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vuonna 2023 Varsinais-Suomen Ely -keskus perusti aloitteestamme Vesikosken luonnonsuojelualueen Liedon Nautelaan. Nämä toimet ovat osa laajempaa visiota, jossa yhdistämme yritystoimintamme ekologiseen vastuuseen ja edistämme kestävää kehitystä. Olemme sitoutuneet jatkamaan työtämme arvokkaiden luonnonalueiden suojelemiseksi, tukemaan luonnonvarojen vastuullista hoitoa ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Alueen suojelu on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Luonnonsuojelupäätöksellä toteutetaan valtakunnallista suojeluohjelmaa ja Natura 2000-verkoston sekä valtakunnallisen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Metson suojelutavoitteita.  Sillä turvataan alueella sijaitsevan harjumetsän, boreaalisen luonnonmetsän, karun kirkasvetisen järven ja puustoisen suon sekä luonnon monimuotoisuudelle merkittävän kangasmetsän suotuisan suojelutason täyttäminen.

Turun Seudun Veden luonnonsuojelualue Virttaankankaalla

Luonnonsuojelualueella sallittua ja kiellettyä

Sallittua

  • Marjastus ja hyötysienien kerääminen
  • Liikkuminen olemassa olevilla teillä, ajourilla ja retkeilyreiteillä
  • Maastossa liikkuminen jalkaisin

Kiellettyä

  • Moottoriajoneuvojen käyttö reittien ulkopuolella
  • Pyöräily ja ratsastaminen maastossa
  • Telttailu, tulenteko, roskaaminen ja muu leirielämä
  • Luonnonvaraisten selkärankaisten ja selkärangattomien eläimien tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen.
  • Kääpien, sienien (pl. ruokasienet), pensaiden ja muiden kasvien sekä niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
  • Polttopuiden kerääminen kuten, tuulenkaatojen ja kuolleiden puiden poisto

 

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Vuonna 2024 tulee kuluneeksi 50 vuotta Turun Seudun Vesi Oy:n perustamisesta. Yhtiö perustettiin selvittämään uusia tuotanto- ja toimintamalleja Turun seutukunnan vesihuoltoon. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan yhtiö on hyödynyt painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossaan.  www.turunseudunvesi.fi

 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top